PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Medlemsenkät

Här publicerar vi statistik om våra medlemmar och hur de upplever sin situation. Statistiken baserar sig på PappaBarns medlemsenkät.

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Medlemsenkät

Du som använder din mobil eller surfplatta, välj SKRIVBORDSVERSION längst ner på sidan för att bättre se diagrammen. Klicka på MOBILVERSION om du vill återgå till den mobila visningen.

Åldersgrupp - Föräldrar

PappaBarn red line

I medlemsstatistiken skiljer vi på föräldrar och anhöriga.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Åldersgrupp - Anhöriga

PappaBarn red line

I medlemsstatistiken skiljer vi på föräldrar och anhöriga.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medlemstyp

PappaBarn red line

PappaBarn riktar sig till mammor, pappor och nära anhöriga, vi stödjer de föräldrar som är utsatta för de systemfel, fördomar, ålderdomlig lagstiftning och ålderdomlig myndighetsutövning som existerar i vårt svenska samhälle.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medlemslän

PappaBarn red line

PappaBarn grupperar sina medlemmar utifrån vilket län de är kommer ifrån.

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Barns ålder

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Antal barn

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nuvarande vårdnadsform

PappaBarn red line

Vi frågar våra medlemar om deras nuvarande vårdnadsform:

  • Gemensam vårdnad (delad vårdnad)
  • Enskild vårdnad (ensam vårdnad)
  • Ingen vårdnad (t.ex bortplockad via domstol)
  • Vårdnaden är avslutad eftersom barnet/barnen fyllt 18 år
Precis som rättsväsendet delar PappaBarn uppfattningen om att gemensam vårdnad är den bästa vårdnadsformen för barn, även efter en separation. Vår medlemsundersökning visar att många av våra medlemar har gemensam vårdnad men att det ändå inte fungerar.

Tyvärr visar det sig att många föräldrar inte bidrar till att upprätthålla den gemensam vårdnaden, det blir därför mycket viktigare att diskutera boende- och umgängesfrågan.
 

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nöjd med nuvarande vårdnadsform

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nuvarande boendeform

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nöjd med nuvarande boendeform

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur ser umgänget ut med ditt/dina barn

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Är du nöjd med det nuvarande umgänget?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Geografiskt avstånd till barn

PappaBarn red line

PappaBarn...

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Någon har olovligen flyttat med barn

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur många vårdnadsprocesser har du genomfört?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur mycket har dina vårdnadsprocesser i genomsnitt kostat dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Använde du dig av ditt rättsskydd i din hemförsäkring?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Nyttjade du rättshjälp?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Har din motpart tidigare drivit vårdnadsmål i domstol mot annan förälder?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Har du begärt verkställighet i någon av dina vårdnadsprocesser?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Tvist, vad stämmer in på dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Samarbetssamtal, vad stämmer in på dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Vad tycker du är orsaken till att ni föräldrar är/var oense om barnen?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Familjerättens avtal, vad stämmer in på dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Medling, vad stämmer in på dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur upplever du Socialtjänstens bemötande då du träffat dem?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur upplever du domstolens bemötande då du träffat dem?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Bemötande, vad stämmer in på dig?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur uppfattar du fördelningen mellan kvinnor och män när du mött personer från socialtjänst eller familjerätt?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Hur uppfattar du fördelningen mellan kvinnor och män när du mött personer i domstolen?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Uppfattar du att en ojämn fördelning mellan kvinnor och män är ett problem i kontakt med socialtjänst eller domstol?

PappaBarn red line

PappaBarn

Källa: PappaBarns medlemsenkät

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!