PappaBarn_logo_500_med_tag

Gråter när ingen ser

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Boktips > Vi undrar när?

Vi undrar när?

Vi undrar när det kommer ske?

PappaBarn red line

Ute i det svenska samhället finns det måna skilsmässobarn som i detta nu saknar någon av sina föräldrar. Och för varje skilsmässobarn som saknar en förälder finns det en förälder som bara har minnena kvar.

I samarbete med föreningen PappaBarn och Isaberg Förlag har boken sänts till ett antal ledamöter i Sveriges Riksdag.

Till Sveriges 349 folkvalda riksdagsledamöter
När ska ni äntligen skapa förutsättningar som garanterar att alla skilsmässobarns behov av och rätt till båda sina föräldrar tillgodoses?

Köp den här

Förr i tiden hade föräldrar många barn, nu för tiden har barn många föräldrar
 
Tvister om barn, födda inom äktenskapet, avgjordes fram till 1920-talet med stöd av s.k. faderspresumtion. Faderspresumtionen innebar att det ansågs vara bäst för barnen att pappan ansvarade för dem.
På 1920 talet infördes gemensam vårdnad för gifta föräldrar, och som riktlinje för att avgöra tvister om barn vid skilsmässa följdes faderspresumtionen av moderspresumtionen, d.v.s. att modern var bäst lämpad att ta hand om små barn. Moderspresumtionen blev mindre utslagsgivande och det kan delvis förklaras av att skuldpresumtionen tillämpades parallellt och innebar att den av föräldrarna som initierat skilsmässan bedömdes som olämplig att ha vårdnaden då hen ansågs att ha satt sina egna intressen framför barnets bästa.
 
2016 separerade föräldrar till 60 000 barn i Sverige, det innebär att vart tredje barn varit med om en separation.
 
Vi konstaterar att Sverige genom lagar och föräldraförsäkring genomför en hel del förbättringar när det gäller föräldrars möjligheter att ta hand om barn men det finns en hel del som kommer i skymundan. Att föräldraförsäkringens förändringar helt styrs av att få ut kvinnor i arbete tycker vi är helt fel fokus på frågan om föräldraförsäkringen, däremot är frågan inte oviktig....forts i boken!

Myndigheter som inte verkar för barns bästa

Det är ofta väldigt påfrestande att separera, det blir många känslor att hantera under
pressade förhållanden. Under 2017 hanterades ca 7000 vårdnadsärenden i domstol och
sedan vårdnadsreformen 2006 har antalet vårdnadstvister ökat med ca 48 %.

Idag berättar vuxna som upplevt en vårdnadstvist som barn om de turbulenta åren som
fortfarande påverkar dem i sin vuxna vardag. Traumatiska upplevelser påverkar barn
negativt långt upp i åldern.

I Sverige är det bl.a. socialtjänst och rättsväsen som ska bevaka barns intressen och arbeta
utifrån vad som är ett barns bästa. PappaBarn menar att det arbetssätt som socialtjänst och
rättsväsen idag använder är föråldrat och satt ur spel.

– Det är kortsiktiga lösningar med långtgående negativa effekter för inblandade barn.

Två av de större systemfelen är att samarbetsproblem anses vara en orsak till ensam
vårdnad, det innebär att om jag iscensätter samarbetsproblem kommer jag få ensam
vårdnad oavsett hur samarbetsvillig min tidigare partner är....forts i boken!


Köp den här

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!