PappaBarn_logo_500_med_tag

PappaBarn saknar i betänkandet

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Vi saknar

Cochem-modellen

Utredningen har försummat att analysera den tyska Cochem-modellen. Modellen innebär en snabb handläggning i domstol, med krav på föräldrarna att komma fram till ett för barnet bra ordning. Om en förälder inte medverkar placeras barnet hos den förälder som bäst bedöms komma att tillgodose barnets tillgång till båda föräldrarna.

Den ojämna könsfördelningen och avsaknad av jämställdhet

Könsfördelningen bland socialsekreterare och andra anställda inom familj- och socialpolitiken är mycket snedvriden. Som ett exempel kan nämnas att den nya myndigheten MFOF, där alla 16 anställda är kvinnor. Ett annat exempel är att i denna aktuella vårdnadsutredning är endast två män av dryga dussintalet sakkunniga och experter. Då domstolen dömer till ensam vårdnad tillerkänns mamman den i ca 75 % av fallen. Det kan antas att manligt tänkande och synsätt gällande barn kommer till korta. Det saknas diskussion och initiativ kring denna obalans, likt de om behovet av fler kvinnor i företagsstyrelser och andra maktpositioner i samhället.

Falska anklagelser

PappaBarn anser att utredaren inte i tillräcklig omfattning beaktat problematiken kring falska anklagelser, då dessa ofta får en avgörande betydelse i processen. Vanligtvis leder falska anklagelser inte till någon nackdel vid domstolsbedömning av en anklagande förälderns lämplighet. Enligt vår uppfattning är tillgripande av falska anmälningar ett tecken på olämplighet som borde få genomslag vid bedömningen och beslut om vårdnad och boende.

Egenmäktighet med barn

Lagändringen från 1 juli 2014, om egenmäktighet med barn har blivit ett misslyckande. Detta berörs inte i utredningen. Att föra bort ett barn inom landet, under gemensam vårdnad, ses som ett ringa brott och sanktioner mot den förälder som beter sig på detta sätt uteblir. Bortförande av barn inom landet borde, såsom gäller om barnet förs utomlands, bedömas som grovt då det för barnet får liknande följder. PappaBarns erfarenhet är att det är en vanlig taktik, för att "vinna" vårdnadsmål med stöd av kontinuitetsprincipen. Detta är ett område där ett för barnet skadligt föräldrabeteende inte leder till sanktioner mot en krånglande förälder.

Vetenskapliga studier

PappaBarn anser att utredaren inte i tillräcklig omfattning beaktat vetenskapliga studier som exempelvis Chess-projektet som visar att växelvis boende är bra för samtliga barn oavsett ålder. Information från vetenskapliga studier tas endast upp marginellt i betänkandet.

Alternativa idéer och tankar för konfliktlösning saknas

Det finns behov av att utveckla alternativa konflikthanteringsmetoder med syftet att i ett tidigt skede involvera barns sociala nätverk. Exempelvis genom familjeråd, nätverksmöten mm.

Ekonomiska incitament

Betänkandet har inte beaktat de ekonomiska incitament som idag finns att driva vårdnadsprocesser med syfte att få pengar.
 

Ge oss dina kommentarer
 

 • 7 december 2018 15:12:31
  hej
 • 17 november 2018 13:55:23
  Min son fick gemensam vårdnad tack vare sms-bevis inspelningar och vittnen. Även tack vare era sidor som gett oss massor viktig information så vi kunnat förbereda oss.Trots att familjerätten ville ha enskild vårdnad till mamman, genom att ta bort positiva saker min son gör för sin dotter, förvanskat utredningen och lagt in faktafel. Jag var med på ett möte så jag är ett vittne till detta. Vi blev chockade över hur illa ställt det är på socialen.
  Farmor
 • 22 juli 2017 17:44:22
  Mycket bra som jag och min sambo också funderat över då vi är mitt uppe i en utredning om vårdnadstvist av sambons treåriga son. Min sambos advokat har gett vetenskapliga artiklar som bevis vid rättegång, vilket inte har tagits på större allvar. Mamman kan fortfarande påpeka att barnet (som är över tre år) behöver ETT stabilt hem, då hos mamman och att pappan ska vara en förälder som kommer hem till dom och umgås. Vi har äntligen fått till umgänge med övernattning varannan lör-sön kl 10-10, sen varannan ons 2h på eftermiddagen. Men denna modell har nu pågått i ett år och domstolen förväntar sig att två föräldrar som aldrig kunnat samarbeta ska komma fram till en egen upptrappning, där mamman inte vill ha en upptrappning utan är nöjd med upplägget (eller vill sänka tiden).
  Tack för ert fantastiska jobb, jag hoppas på stora förändringar kring synen av pappor och ett mer jämlikt tänk kring barns rätt till båda sina föräldrar.

  Med vänlig hälsning, Therese