PappaBarn_logo_500_med_tag

PappaBarns förslag 1

PappaBarn - Se Barnet!
Utredaren har i mångt och mycket fokuserat på vårdnadsfrågan, men problemet med att hantera försvårande av umgänge enligt dom, har utredningen inte belysts i tillräcklig omfattning. En förälder har idag mycket goda möjligheter att systematiskt förhindra och försvåra barnets umgänge med den andra föräldern.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 1

Verkställighet vid försvårande av umgänge

Utredaren har i mångt och mycket fokuserat på vårdnadsfrågan, men problemet med att hantera försvårande av umgänge enligt dom, har utredningen inte belysts i tillräcklig omfattning.

- En förälder har idag mycket goda möjligheter att systematiskt förhindra och försvåra barnets umgänge med den andra föräldern.

Enligt PappaBarn sker detta i en stor omfattning och det är barnen som är förlorare. Det saknas sanktioner och verktyg för att förhindra detta, då verkstälighetsinstitutet i stort sett enbart fungerar vid omfattande umgängessabotage. D.v.s. när en förälder påtagligt trotsar domstolsbeslut och mer eller mindre håller barnet borta från den andra föräldern.

PappaBarns förslag
Den förälder som inte medverkar till att fastställd dom om umgänge följs och därigenom tvingar den andra föräldern att begära verkställighet för att kunna utöva den umgängesrätt förälder tilldömts, ska åläggas att betala bägge parters rättegångskostnader. Detta ska inte gälla i de fall då det finns sådana skäl som gör att umgänge enligt dom är direkt olämpligt.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Förslaget kommer medföra att fler föräldrar kommer medverka till att domslut om umgänge kommer följas. Det gör att fler barn kommer kunna behålla den så viktiga och livsavgörande kontakten med båda sina föräldrar. Barnen är alltså vinnarna på detta förslag.
 

Ge oss dina kommentarer