PappaBarn_logo_500_med_tag

PappaBarns förslag 1

PappaBarn - Se Barnet!
Utredaren har i mångt och mycket fokuserat på vårdnadsfrågan, men problemet med att hantera försvårande av umgänge enligt dom, har utredningen inte belysts i tillräcklig omfattning. En förälder har idag mycket goda möjligheter att systematiskt förhindra och försvåra barnets umgänge med den andra föräldern.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 1

Verkställighet vid försvårande av umgänge

Utredaren har i mångt och mycket fokuserat på vårdnadsfrågan, men problemet med att hantera försvårande av umgänge enligt dom, har utredningen inte belysts i tillräcklig omfattning.

- En förälder har idag mycket goda möjligheter att systematiskt förhindra och försvåra barnets umgänge med den andra föräldern.

Enligt PappaBarn sker detta i en stor omfattning och det är barnen som är förlorare. Det saknas sanktioner och verktyg för att förhindra detta, då verkstälighetsinstitutet i stort sett enbart fungerar vid omfattande umgängessabotage. D.v.s. när en förälder påtagligt trotsar domstolsbeslut och mer eller mindre håller barnet borta från den andra föräldern.

PappaBarns förslag
Den förälder som inte medverkar till att fastställd dom om umgänge följs och därigenom tvingar den andra föräldern att begära verkställighet för att kunna utöva den umgängesrätt förälder tilldömts, ska åläggas att betala bägge parters rättegångskostnader. Detta ska inte gälla i de fall då det finns sådana skäl som gör att umgänge enligt dom är direkt olämpligt.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Förslaget kommer medföra att fler föräldrar kommer medverka till att domslut om umgänge kommer följas. Det gör att fler barn kommer kunna behålla den så viktiga och livsavgörande kontakten med båda sina föräldrar. Barnen är alltså vinnarna på detta förslag.
 

Ge oss dina kommentarer
 

 • 2 april 2018 20:22:04
  Ett bra förslag. Den som håller på med umgängessabotage har också järnkoll på att motparten inte kan göra något såsom att begära verkställighet vilket de också vet att de klarar sig ur och är i princip verkningslösa.
  Det måste vara rejäla viten så barnen asap frigörs ifrån dragkampen. Även åldersgränsen på 12 år måste ändras. Den som har personlighetsdragen av att skära av och isolera samt skapa fullständig kontroll. De kan styra och ställa oavsett ålder. Idag så är det någon sorts gräns vid 12 år då barns "vilja" ska vara styrande.

  Det måste in ett krav på oavsett ålder är barn lika lojala mot båda parter om de inte är utsatta för påverkan av en förälder. I grund och botten vill de bo lika mycket hos båda föräldrarna.
  Socialtjänsten måste ha krav på sig att motivera varför barnet vill vara mer hos den ena föräldern och bevisa grunda att barnet inte utsatts för påverkan manipulation.

  Ett antal socialtjänster runt om i Sverige använder en metod i sina umgänges, vårdnadsutredningar om det är för svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna så vill de ge vårdnaden till en förälder för att det frigör för barnet i deras värld.
  Så gör socialtjänsten i Danderyd.

  Där och då frigörs barnet, den typen av personlighet som vill isolera och få full kontroll får ju det. Legitimt dessutom. Barnet tappar relationen till den föräldern och kommer må dåligt i grunden och som kan få komplikationer senare i livet.

  Socialtjänsten måste krävas på att det gjorts en undersökning på om föräldrarna har psykopati. Krävas på att motivera att barnen inte blivit påverkade och vad som ligger bakom att barnet vill bo mer hos en förälder.
  Mvh
  Lasse Jägerstig