PappaBarn_logo_500_med_tag

Förtroendevalda

På årsmötet den 17 mars 2018 valdes denna styrelse i föreningen PappaBarn.

Snabbnavigera | Hem > Om > Förtroendevalda

Ordförande

PappaBarn red line
PappaBarn - Matts Hertsberg

Matts Hertsberg - Stockholm
matts.hertsberg@pappabarn.se
070 - 695 34 65

Ledamöter

PappaBarn red line
PappaBarn - Anders Fors

Anders Fors - Stockholm (vice ord.f.)
anders.fors@pappabarn.se
073 - 424 22 31

PappaBarn - Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson - Skåne
fredrik.nilsson@pappabarn.se

PappaBarn - Börje Eriksson

Börje Eriksson - Stockholm
borje.eriksson@pappabarn.se

PappaBarn - Magnus Jönsson

Magnus Jönsson - Östergötland
magnus.jonsson@pappabarn.se


 

Suppleanter

PappaBarn red line
PappaBarn - Farouk Medina

1) Farouk Medina - Stockholm
farouk.medina@pappabarn.se

PappaBarn - Tony

2) Tony Fälth - Västra Götaland
tony.falth@pappabarn.se

PappaBarn - Gunnel Alderholm

3) Gunnel Alderholm  - Västa Götaland
gunnel.alderholm@pappabarn.se

PappaBarn - Henrik

4) Lars van der Heeg - Västa Götaland
lars.vanderheeg@pappabarn.se

PappaBarn - Ibrahim Vrajolli PappaBarn - Ibrahim Vrajolli

5) Ibrahim Vrajolli - Östergötland
Ibrahim.vrajolli@pappabarn.se

PappaBarn - Robert Kristiansson

7) Robert Kristiansson - Halland
robert.kristiansson@pappabarn.se

Revisor

PappaBarn red line

Hans-Ivar Olsson - Stockholm
hans-ivar.olsson@pappabarn.se

Revisorssuppleant

PappaBarn red line

Jan Angner- Östergötland
jan.angner@pappabarn.se

Valberedning

PappaBarn red line

Pontus Löfdahl (sammankallande) - Skåne
Clemens Åhfelt - Stockholm