PappaBarn_logo_500_med_tag

Kallelse årsmöte

PappaBarn bjuder in alla medlemmar till års- och föreningsmöte.

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte

Datum, tid och plats

Datum Lördag / Söndag 30-31 mars
Tid föreningsmöte 10:00 - 17:00, 30 mars 2019
Tid årsmöte 09:30 - 12:30, 31 mars 2019
Palts Hornsgatan 135, Stockholm 

Samtliga medlemmar har blivit kallade till Års- och Föreningsmöte via e-post.

För att underlätta vår planering ber vi dig att omgående meddela oss om du kommer på årsmötet. Anmäl din närvaro genom att skicka e-post till 
info@pappabarn.se, ange ditt namn.

Valberedning

  • Pontus Löfdahl
  • Clemens Åhfeldt