PappaBarn_logo_500_med_tag

Kallelse årsmöte

PappaBarn bjuder in alla medlemmar till års- och föreningsmöte.

Snabbnavigera | Hem > Om > Årsmöte

Datum och tid

Datum Lördag / Söndag 31 mars
Tid årsmöte 09:30 - 12:30
Samtliga medlemmar har blivit kallade till Års- och Föreningsmöte via e-post.

För att underlätta vår planering ber vi dig att omgående meddela oss om du kommer på årsmötet. Anmäl din närvaro genom att skicka e-post till 
info@pappabarn.se, ange ditt namn.

Valberedning

  • Pontus Löfdahl
  • Clemens Åhfeldt