PappaBarn_logo_500_med_tag

Inhämta samtycke

PappaBarn - GDPR
Den 25 maj 2018 hände det. Den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, trädde i kraft.

Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som tidigare fanns mellan länderna har nästan helt försvunnit. Vi som individer ska nu vara bättre skyddade än tidigare, idag är uppgifter om dig och dina intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet.

SnabbnavigeraKontakt > Inhämta samtycke

Inhämta samtycke

PappaBarn red line
För att du ska kunna använda våra elektroniska beställningstjänster måste vi behandla flera av dina personuppgifter.

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att PappaBarn, och PappaBarns externa leverantörer, lagrar och använder namn, epost, telefon och adress uppgifter i syfte att, i förekommande fall, administrera dina köp, möjliggöra medlemskap samt för att PappaBarn ska kunna återkoppla om du söker kontakt med vår förening.

Du godkänner även att PappaBarn använder dina personuppgifter för utskick av information om PappaBarns verksamhet, produkter och tjänster.

PappaBarn kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna dessa till obehöriga tredje part utan endast till sina externa behöriga IT leverantörer och samarbetspartners.

Du kan när som helst avanmäla dig från att få information om PappaBarns verksamhet, produkter och tjänster skickad till dig genom att du kontaktar PappaBarns medlemsservice, medlem@pappanbarn.se. Du kan själv hantera ditt medlemskap samt medlemsuppgifter via föreningens medlemsportal.

Föreningen PappaBarn (org 802435-9161) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, ta del av information om dina uppgifter hos PappaBarn.
En ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Ansökan skickas till:

Föreningen PappaBarn
Valhallavägen 129
115 31 Stockholm

Föreningen PappaBarn ska rätta uppgifterna om det visar sig att någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Om du har andra synpunkter är du välkommen att kontakta PappaBarns medlemsservice, medlem@pappabarn.se.