PappaBarn_logo_500_med_tag
Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist - vårdnad, boende, umgänge

Vi ska försöka ge dig svaren, använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, föräldrapåverkan, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt och mycket mer.

Med om en vårdnadstvist eller har varit?

PappaBarn red line

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar

Vill du ha stöd? Besök våra lokalgrupper

PappaBarn red line

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper | Titta i vår kalender

PappaBarn - Lokalgrupper

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar

PappaBarn red line
Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappor drabbas oftare.

Läs mer här

Barometern

PappaBarn red line

Fokusområden

PappaBarn red line

Första hjälpen

PappaBarn red line

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

Föräldrapåverkan

PappaBarn red line

SE BARNET!

PappaBarn red line

Lokalgrupper

PappaBarn red line

Bli medlem

PappaBarn red line

Statistik

PappaBarn red line

Webbshop

PappaBarn red line

Gåvogram

PappaBarn red line

Vårdnadsutredningen missar

PappaBarn | Vårdnadsutredningen missar en av de viktigaste orsakerna till svåra vårdnadstvister.

Trots två års utredande av vårdnadsreformen från 2006 missar utredningen SOU 2017:6 att föräldrars ohälsa är en av de viktigaste orsakerna till de allt fler, långa, uppslitande och konfliktfyllda vårdnadstvisterna.

Därmed missar utredningen också nödvändiga åtgärder för att minska antalet vårdnadstvister. Det är ett svek främst mot barnen, men också mot deras föräldrar och andra närstående. Varje år är cirka 10 000 barn med om en vårdnadstvist.


Läs artikel här
Källa: Dagens Juridik

Nytt - Familjerättspsykologi

Leo Ngaosuvan | Leonard Ngaosuvan är kognitionsvetare och disputerad i psykologi med en avhandling om motivation och kognition. Idag är Leonard verksam som högskolelektor på Högskolan i Gävle och forskar om familjerätt.

Leonard genomför vetenskapliga och kritiska granskningar av socialtjänstutredningar, vittnar i  tingsrättsförhandlingar samt stödjer föräldrar i kontakten med  familjerätten.

Boken introducerar ett nytt fält, familjerättspsykologi, och belyser olika psykologiska aspekter på vårdnadstvister. Dessutom, boken innehåller populärveten-skapliga beskrivningar av konstruktiva förslag till förbättringar för familjerättens utredningar i vårdnadstvister. Boken riktar sig främst till socialtjänstens medarbetare, men kan också läsas av alla som är intresserade av familjerätt.

Läs mer om boken
Källa: Adlibris.se

PappaBarn - Fars dag

Vad händer med föräldrar igentligen?

Jenny Klefbom - barnpsykolog | Vad händer med föräldrarna under en vårdnadstvist? Vårdnadstvister kan bli mycket tuffa inte bara för barnen, utan även för föräldrarna.

– Man fastnar i låsningar där man bara, bara ser sig själv och sitt eget, säger barnpsykologen Jenny Klefbom.


Se filmen här
Källa: SVT Nyheter
PappaBarn - Vad händer med föräldrarna

Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstöd - Bedöma barns mognad

Kunskapsstöd | Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning av barns mognad i samband med barns delaktighet. Det är skrivet för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten, men kan även vara användbart för andra som i sitt dagliga arbete möter barn och bedömer deras mognad. Kunskapsstödet ger däremot inte stöd för åldersbedömningar.

Läs publikationen här

Att samtala med barn

Kunskapsstöd - Samtala med barn

Kunskapsstöd | Det här kunskapsstödet ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Stödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Med barn avses alla under 18 år.

Läs publikationen här

Lögnerna står som spön i backen

Bertil Begander - Sveket

Bertil Begander är verksam som advokat i Malmö, han har arbetat med familjerätt i 25 år. Just nu är han aktuell med sin nyutgivna roman Sveket. I denna debutroman berättar Bertil om sin frustration över rättssystemet. Bertil menar att det är ett stort svek från både samhället och politikernas sida att det finns barn som inte får träffa den ena föräldern.

– I de flesta fall handlar det inte om att någon föräder begått något övergrepp. Det handlar istället om att någon av föräldrarna träffat en ny partner och vill ha bort den tidigare partnern ur sitt liv.

Familjethrillern Sveket är en gripande berättelse, byggd på sann historia, om en pappa som slåss mot det svenska rättssystemet om rätten till kontakt med sin egen älskade son.

Ett syfte med romanen är att arbeta för återförening av barn och föräldrar som skilts åt efter en familjetvist. Därför går en del att intäkterna från boken till en stiftelse som betalar ut pengar till olika aktiviteter som främjar just återföreningen mellan ett barn och en förälder.

Att skiljas med barn - Malin Bergström

Malin Bergström - Att skiljas med barn

Barnpsykologen Malin Bergström, utmaningarna med att få föräldraskapet att fungera parallellt med relationen. Här ger hon tips på hur du skyddar du barnen i separationen.

Hur berättar man för barnen att man ska separera? Mår små barn verkligen bra av att bo växelvis hos sina föräldrar och ständigt flytta mellan två hem? Hur ska man kunna vara bra vuxna förebilder när man är oense om allt? Det är några av frågorna du kommer att få svar på i boken.


Se inslaget här
Källa : TV4

Upptrappning

PappaBarn - Upptrappning
PappaBarn | Tänk dig att du skolar in ditt barn på barn på dagis, fritids eller skola för första gången. Under 1-2 veckor lämnar du över ditt barn till personal som i princip är helt okända för ditt barn, är det ett problem?

I en vårdnadstvist används upptrappning i en hel del fall och med upptrappning menar man att umgänget succesivt ska utökas. Vi anser att upptrappning är en anmärkningsvärd åtgärd då man oftast under flera år varit en lämplig förälder men kanske avskilts från sitt barn under någon månad. Ibland används även upptrappning tillsammans med en stödperson.

Det finns en del psykologer som menar att om man utsätter ett barn för upptrappning indikerar man för ett barn att någon förälder anses vara "farlig".

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om upptrappning där vi ifrågasätter metoden i de fall då ett barn aldrig varit utsatt för någon risk. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@pappabarn.se

International Conference on Shared Parenting 2018

Strasbourg2018.org Strasbourg2018.org

The fourth International Conference on Shared Parenting will be held in Strasbourg, France on Nov 22-23, 2018 at Palais de l’Europe. The theme of this conference is: Shared Parenting, Social Justice and Children´s Rights.

The conference intends to report how, within judicial systems and social work practices, both parents are recognized as vital in their children’s lives, even after separation and divorce. It will explore how shared parenting seems a means for keeping with the principles and articles of the UN Convention on the Rights of the Child. Thus, a focus of the conference is to stress how shared parenting, viewed as in the best interests of children of separated parents, is a crucial issue for practitioners and policymakers around the globe, regarding the alignment of national law and practices with the articles of the UN CRC.

strasbourg2018.org

Att flytta med barn

PappaBarn - Att flytta med barn
PappaBarn | Vi får en hel del frågor om vad man ska göra då en av föräldrarna väljer att flytta med gemensamma barn. Tyvärr finns det inget tydligt och bra svar att ge eftersom vi i Sverige inte har tydliga regler eller ett bra lagligt stöd i svensk lagstiftning för vad som gäller vid flytt. Naturligtvis blir detta ett problem om den ena föräldern motsätter sig en flytt och samma sak gäller de föräldrar som endast har umgänge med sina barn.

I många fall får en flytt samma utgång som i fall med föräldrapåverkan, ofta ett definitivt avbrott så att den ena föräldern inte kan träffa sitt barn.

I Danmark har man lagstadgade regler för vad som gäller då en förälder flyttar, är det så att vi i Sverige bör gå samma väg? Ska man få lov att flytta med gemensamma barn eller ska barn alltid vara bosatta i den miljö de är uppväxta i?

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om föräldrar som flyttar. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@pappabarn.se
Snabbfakta 2017
Befolkning 10 120 242
Antal familjer 0-17 år 1 169 923
Antal barn 0-17 år 2 121 598
Antal barn per familj 1,8
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
61 793
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,2 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,2 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 1,0 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 89,9 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,9 %
 - Övriga 1,1 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2017 7 359
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 130 000 barn.
För mer information, klicka här

Moderniserad syn på familjebegreppet?

Föräldraförsäkring
Ny lag | Nu är det klart, bonusföräldrar får föräldrapenning.

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern.

Det är innebörden av den lagändring som riksdagen nu har klubbat igenom Utskottet håller dock inte med regeringen om de föreslagna förändringarna av den reserverade tiden.


Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Växelvis boende - mindre stress

PappaBarn - Växelvis boende

Forskning | Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.


Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.


Läs artikel här
Källa: Socialogiska instutionen
 

Växelvis boende även för de minsta

PappaBarn - Växelvis boende
Forskning | Barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar mår bättre än de som bor mest eller enbart hos en av föräldrarna. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är ytterligare en styrka.

Läs artikel här
Källa: forskning.se 

Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Kongress 2018

Kongressens filmer är publicerade i bloggen, se varje inlägg.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen från varje talare.
Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube.
Till YouTube

PappaBarn - Kalender
PappaBarn - Vi undrar?