PappaBarn_logo_500_med_tag

Frågeformulär till politiker

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018 > PB Frågeformulär

Frågorna nedan kan komma att justeras under april månad 2018.
 1. V.g. ange ditt namn och det parti som du representerar.
 2. Har du personligen eller från någon du känner erfarenhet från en vårdnadstvist?
  Om ja, vilka är dina erfarenheter?
 3. Hur ser ditt parti på att antalet vårdnadstvister i domstol har ökat med mer än 50% sedan ändringen av Föräldrabalken 2006?
 4. Lagen från 2006 kan anses vara konfliktdrivande, vad anser ditt parti om det?
 5. Vad anser ditt parti om att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är grund för att ge ena föräldern ensam vårdnad?
 6. Hur ser ni att lagen ger mamman ensam vårdnad om barnet om föräldrarna inte är gifta?
  Bör detta förändras?
 7. För att domstolar ska kunna göra en riktig bedömning krävs ett bra beslutsunderlag, vårdnadsutredningarnas kvalitet är därför av stor betydelse. Vårdnadsutredningar håller dock inte alltid tillräckligt hög kvalitet. Hur kan kvaliteten på vårdnadsutredningar förbättras?
 8. Hur ser ni på det faktum att när ensam vårdnad utdöms av domstolen ges det i ca 90 % av fallen till mamman?
 9. Hur ser ni på det faktum att många pappor upplever sig mindre värda som föräldrar och känner sig diskriminerade i sin kontakt med socialtjänsten?
 10. Vad anser ni om att grundlösa anklagelser används av ena parten i en vårdnadstvist för egen "vinning" och ofta utan att det ger några negativa konsekvenser för den part som gör detta?
 11. Hur tycker ni att barns egna åsikter ska hanteras, ska man fråga barn vilken förälder de helst vill bo hos?
 12. Hur tycker ni att samhället i dag generellt hanterar vårdnadstvister? Vad skulle ni främst vilja förändra?