PappaBarn_logo_500_med_tag

Det är valår - Familjepolitik

PappaBarn - Sveriges Riksdag

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. Vi ska då välja dem vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Val 2018

Var med att påverka!

Valrörelsen trappas upp och utgör ett utmärkt tillfälle för PappaBarn att fråga de politiska partierna om deras inställning som berör familjepolitik/familjefrågor.

Du har nu chansen att påverka vilka frågor vi ska ställa till politikerna genom att skicka in din fråga till oss på redaktionen@pappabarn.se.

Frågan måste beröra familjepolitik, det kan handla om jämställdhet, föräldraförsäkring, socialtjänstens arbete, domstolens arbete, lagar, vilka motioner anses vara viktiga mm.

Så här vi tänkt

Vi kommer sammanställa alla inkomna frågor, sortera ut och prioritera ca 15 frågor som sedan skickas till samtliga politiska partier i riksdagen.

Svaren sammanställs och presenteras på PappaBarns hemsida.