PappaBarn_logo_500_med_tag

Medföljare

PappaBarn - Medföljare

Vi rekommenderar dig att ha med dig någon till möten med socialförvaltning, familjerätt eller domstol.

Du kan då undvika situationen att ord står mot ord och någon annan kan se och höra det du själv inte uppfattar.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Vårdnadstvist > Medföljare

Vad gör ett biträde eller ombud?

PappaBarn red line

Enligt § 9 förvaltningslagen har man rätt att ha med ett ombud eller biträde i kontakten med myndigheter. Ibland är det svårt att få en egen objektiv bedömning av vad som händer på viktiga möten som rör barnen eftersom man är känslomässigt engagerad. En medföljare kan lyssna och bistå med en utomstående bedömning i dessa situationer. Det kan vara speciellt viktigt när man känner sig särbehandlad.

Ett biträde kan vara någon bekant, helst inte någon familjemedlem. Du har även möjliget att kontakta din närmsta PappaBarn lokalgrupp och kontrollera tillgängligheten, att ställa upp som medföljare sker i mån av tid.

PappaBarn - Information
9 §) Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.
 
Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.
 
En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Medföljaren - en värdefull tillgång

PappaBarn red line

"Under förhandlingen i tingsrätten var det mycket värdefullt att få reflektioner från någon som följt vad som sagts vid sidan om. Det är alltid saker som medföljaren sett och hört som man själv inte uppfattat. Att få en annan persons analys av vad som sagts, av kroppsspråk och inte minst vad som inte sagts är av stort värde. Det är omöjligt att på egen hand uppfatta och analysera allt."

- Anonym

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!