Ensam vårdnad

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör de grundläggande begrepp som berör vårdnad av barn. Mer om dessa kan man läsa i Föräldrabalken.

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete | Vårdnad | Ensam vårdnad

Om ensam vårdnad

Ensam vårdnad av ett barn har den förälder vars barn står under vårdnad av endast en förälder.

Vill en av föräldrarna, eller båda inte längre ha gemensam vårdnad, kan de ansöka hos tingsrätten om att få den gemensamma vårdnaden upplöst. Om föräldrarna är överens om vem av dem som ska vara vårdnadshavare gör de en gemensam ansökan om detta till tingsrätten. Barnets bästa är avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.


Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!