Boende och umgänge

PappaBarn - Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge tillhör de grundläggande begrepp som berör vårdnad av barn. Mer om dessa kan man läsa i Föräldrabalken.

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete | Vårdnad | Boende och umgänge

Om boende

Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se ut för barnet. Nås inte en överenskommelse kan en domstol besluta vem av föräldrarna barnet ska bo tillsammans med eller att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna.

Om umgänge

Barnet behöver ha en regelbunden kontakt med den förälder som det inte bor hos, detta kallas för umgänge. Umgänget kan regleras av föräldrarna själva i en överenskommelse eller beslutas av domstol. Barn har rätt till umgänge med den andre föräldern och det är barnets behov av kontakt som ska vara styrande för överenskommelsen om umgänget. Det är barnets intressen som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa, det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, epost eller andra sätt.
 


Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!