PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Vårdnad

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Vårdnad

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

2006 kom lagförändringen av föräldrabalken, samarbetsproblem blev grund för ensam vårdnad. Sedan 2006 har antalet vårdnadsmål (12/16) dramatiskt ökat. Vi menar att lagändringen är konfliktdrivande.

Diagrammet inkluderar inte gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (12/17) och vårdnad av barn (12/99).

Källa: Domstolsverket

Vårdnad - I

PappaBarn red line

Fördelningen av vårdnad visar att de flesta föräldrar har gemensam vårdnad, detta gäller ca 1,6 miljoner av hemmaboende barn. Diagrammet tar inte hänsyn till alla typer av vårdnadshavare.

Av de barn som inte gäller för gemensam vårdnad ser fördelningen ut så här för 2014:
- Ensam vårdnad moder gäller ca 77% av barnen
- Ensam vårdnad fader gäller ca 8% av barnen
- Ensam vårdnad övriga gäller ca 15 % av barnen

Av barnen med en ensamstående förälder var hela 80 procent folkbokförda med sin mamma. I den siffran gömmer sig dock många barn som bor växelvis hos föräldrarna, vilket inte syns i statistiken. Enligt en beräkning som Socialdepartementet publicerade 2011 bor cirka en tredjedel av alla barn växelvis hos båda föräldrarna men är då folkbokförd hos en av dem.

Källa: SCB

Vårdnad - II

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal vårdnadshavare. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Två vårdnadshavare - båda ursprungliga föräldrar
Två vårdnadshavare - andra än båda ursprungliga föräldrar
En vårdnadshavare - mor
En vårdnadshavare - far
En vårdnadshavare - annan än mor och far
Uppgift om vårdnadshavare saknas

Av de barn som inte gäller för gemensam vårdnad ser fördelningen ut så här för 2016:
- Ensam vårdnad moder gäller ca 86% av barnen
- Ensam vårdnad fader gäller ca 9% av barnen
- Ensam vårdnad övriga gäller ca 6 % av barnen

Källa: SCB

Geografiskt avstånd

PappaBarn red line

Omkring en fjärdedel av alla barn under 18 har föräldrar som inte bor tillsammans. För dessa barn kan det geografiska avståndet mellan föräldrarna ha betydelse för möjligheten att träffa den mamma eller pappa de inte bor hos. Det har blivit vanligare att barn har kort avstånd, och mindre vanligt med långt avstånd, till den förälder de inte bor tillsammans med. Statistiken skiljer beroende av föräldrars inkomst och var barnet bor.

Diagrammet visar antal hemmaboende barn och deras geografiska avstånd till frånlevande förälder. Informationen baseras sig på SCB:s nya sätt att rapportera, första rapporteringsår är 2014.

Källa: SCB

Samarbetssamtal

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn aktuella i vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Antal avtal om vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line

Av 6 kap. 17 a § föräldrabalken framgår det att enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) kan föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Vidare framgår det att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken ska godkännas.

Diagrammet visar antal avtal om vårdnad, boende och umgänge i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!