PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Somatiska

De senaste resultaten från Skolbarns hälsovanor visar att allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär. Bland 15-åriga flickor är andelen den största sedan studien började i mitten på 1980-talet.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Somatiska besvär

Psykiska och somatiska besvär

PappaBarn red line

Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor. Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO, omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.

De senaste resultaten från Skolbarns hälsovanor visar att allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär. Bland 15-åriga flickor är andelen den största sedan studien började i mitten på 1980-talet, 57 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Psykosomatiska besvär hos barn

PappaBarn red line

Barns levnadsförhållanden i procent efter indikator för psykosomatiska besvär.

Källa: SCB

FHI 2009

PappaBarn red line

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011

Folkhälsoinstitutet 2009
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!