PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Snabbfakta

Statistiken baserar sig på SCB och domstolsverkets uppgifter. Alla uppgifter förutom avgjorda tvistemål rapporteras av SCB, det innebär att uppgifter om vårdnad och separation baserar sig på SCB sätt att rapportera. Mer noggrann statistik om vårdnad får man endast om man studerar enskilda domar från tingsrätten.

Snabbfaktarutan rapporterar det mest aktuella året, d.v.s. det år då all statistik inkommit och behandlas av myndigheterna.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Snabbfakta

Snabbfakta 2016
Befolkning 9 995 153
Antal familjer 1 150 638
Antal barn 0-17 år 2 076 407
Antal barn per familj 1,85
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
59 593
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,7 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,3 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 0,4 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 85,6 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,5 %
 - Övriga 5,9 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2016 6 088
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 120 000 barn.
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!