PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Skatteverket

Skatteverket kan efter ansökan registrera en sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen för en person som bedöms behöva skydd för sina personuppgifter.

I folkbokföringslagen finns bestämmelser om kvarskrivning. Med kvarskrivning avses att Skatteverket i samband med en flytt medger en person att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Skatteverket

Antal personer med skyddade personuppgifter

PappaBarn red line

Diagrammet visas utvecklingen under de senaste åren när det gäller sekretessmarkering och kvarskrivning.

Källa: SOU 2017:6

Skyddade personuppgifter - SOU 2017:6
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!