PappaBarn_logo_500_med_tag

Statistik - Familjerätt

Familjerätten ger stöd till föräldrar som behöver hjälp med att komma överens i vårdnads-, umgeänges- och boendefrågor som rör deras gemensamma barn.

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Familjerätt

Antal avtal om vårdnad, boende och umgänge

PappaBarn red line

Av 6 kap. 17 a § föräldrabalken framgår det att enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) kan föräldrar få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Vidare framgår det att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett avtal mellan föräldrarna enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken ska godkännas.

Diagrammet visar antal avtal om vårdnad, boende och umgänge i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn aktuella i vårdnadsutredning, boendeutredning och/eller umgängesutredning i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Samarbetssamtal

PappaBarn red line

Diagrammet visar antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal i hela riket, uppgifter för 2007 saknas.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!