Statistik - Alkoholvanor

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Statistik > Alkoholvanor

FHI 2009

PappaBarn red line

År 2009 fattade regeringen beslut om att en totalundersökning av barns och ungas psykiska hälsa skulle genomföras. Samtliga elever i årskurs 6 och årskurs 9,  ca 172 000 elever, svarade på enkäten.

Av resultaten i denna rapport kan man utläsa att barn som bor hos båda föräldrarna mår bäst och utsätter sig i mindre grad för alkohol, tobak etc.

Källa: Folkhälsoinstitutet - utgiven 2011
 

Folkhälsoinstitutet 2009
Folkhälsoinstitutet 2009

Alkoholrelaterade diagnoser 10-14 år

PappaBarn red line

Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 15-19 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 20-24 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 25-29 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 30-34 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 35-39 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 40-44 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 45-49 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 50-54 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen

Alkoholrelaterade diagnoser 55-59 år

PappaBarn red line
Alkoholrelaterade diagnoser (öppenvård)

Källa: Socialstyrelsen
Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!