PappaBarn_logo_500_med_tag

Tidigare Nyheter

Här presenterar vi nyheter vi tidigare valt att belysa och kommentera.

Tipsa oss om en nyhet, klicka här. 

Snabbnavigera | Hem | Vårt arbete > Nyheter > Tidigare nyheter

Nya förslag till föräldraförsäkringen

PappaBarn - Föräldraförsäkring

Samhälle | I dag tar socialminister Annika Strandhäll emot förslag om en mer modern föräldraförsäkring. Enligt utredarna ska totalt fem månader reserveras per förälder. En tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.

– Vi kommer nu att sätta oss in i det här förslaget mer i detalj, säger Annika Strandhäll.


Se inslaget här
Källa: Aftonbandet

Bygg "skilsmässolägenheter"

PappaBarn red line
PappaBarn - Skilsmässolägenheter
Debatt | Bygg lägenheter med ett rum som kan nås från två separata lägenheter, så att föräldrar som är skilda kan bo hos sina barn utan att behöva bo tillsammans.

Det föreslår Jon Malmqvist (KD).


Läs artikel här
Källa: Smalandsposten

Pappans situation i vårdnadstvister

PappaBarn red line
PappaBarn - Fars dag
Fars dag | På söndag uppmärksammas många pappor i landet, bland annat av den ideella föreningen; ”PappaBarn” som arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar.

Se inslaget här
Källa: svt.se

Mer vilda västern – barnen kommer i kläm

PappaBarn red line
PappaBarn - Mer vilda västern

Debatt | 342 personer har deltagit i Legally yours stora undersökning bland advokater. Av dem arbetar knappt hälften – 42 procent – regelbundet med familjerättsliga ärenden.

Läs artikel här
Källa: legallyyours.se

Verkställighet

PappaBarn red line
PappaBarn - Verkställighet

PappaBarn | Om en förälder vägrar att följa en dom kan du hos tingsrätten ansöka om att ett beslut om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn verkligen ska bli genomfört, så kallad verkställighet. 

Läs om verkställighet här

Allt fler bråkar om barnen

PappaBarn red line
PappaBarn - Fler bråkar om barnen
Debatt | På tio år har antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol fördubblats. Det visar statistik som SVT tagit fram.
– Tvisten är en personlig katastrof, det är en konstant stress och oro. Många får svårt att sköta sina arbete och sina hem, säger Annika Rejmer, lektor vid Uppsala universitet, som forskat om vårdnadstvister i över 20 år.

Barn mår bäst när föräldrarna kan samarbeta och har en fungerande relation. Det hävdar Ulf Klingvall som arbetar som familjerådgivare i Eskilstuna.


Läs artikel här
Källa: svt.se

Vi bråkar mer om barnen idag

PappaBarn red line
PappaBarn - TV4, vi bråkar mer om barnen idag
Advokaten Mia Edwall Insulander är bekymrad över den ökade konfliktbenägenheten bland föräldrar. Allt fler söker rättshjälp.

Se inslaget här
Källa: tv4.se

PappaBarn i samarbete med PART

PappaBarn red line
PappaBarn - Samarbete PART

Samarbete | PART (Preventivt arbete tillsammans) är en samverkan mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
arbetsmarknadsnämnden i Helsingborgs stad och kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och individ- och familjenämnden i Landskrona, samt regionstyrelsen i Region Skåne.

Tillsammans ska vi arbeta för att möjliggöra för målgruppen föräldrar att kunna påverka vårt arbete i kommunen. Initiativet går under projektet Sunda Familjer som syftar till att utveckla det föräldraskapsstödjande arbetet i Helsingborg och Landskrona.

PART hemsida

Föräldrar har inga rättigheter

PappaBarn red line
PappaBarn - TV4, föräldrar har inga rättigheter

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 1

Se inslaget här
Källa: TV4.se

Nytt lagförslag om samarbetssamtal

PappaBarn red line
PappaBarn - TV4, nytt lagförslag om samarbetssamtal

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 2


Se inslaget här
Källa: TV4.se

Antalet vårdnadstvister ökar stadigt

PappaBarn red line

Antalet vårdnadstvister | Hittills i år har 180 vårdnadstvister hållits i Kalmar tingsrätt. Det är en siffra som har ökat stadigt de senaste åren.

Läs artikeln här
Källa: sverigesradio.se

Går inte tillämpa på enskilda fall

PappaBarn red line
PappaBarn - Barnkonventionen går inte att tillämpa

Debatt | Barnkonventionen går inte att tillämpa på enskilda fall och bör därför inte bli svensk lag. Den slut-satsen dra juristerna i lagrådet efter att ha granskat regeringens förslag om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag.
 
Det var i somras som regeringen beslutade att FN:s Barnkonvention ska vara på plats som svensk lag till år 2020. Detta trots kritik från flera remissinstanser.

Och nu säger alltså även lagrådet nej till förslaget.


Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Vissa frågor är obehagliga

PappaBarn red line
PappaBarn - Forskning om vårdnadsutredningar

Forskning | Anna Kaldal, docent vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, har länge haft vårdnadsmål som ett specialområde. I sin avhandling argumenterade hon bland annat för att kraven på metod, dokumentation och presentation ska vara likadana i vårdnads- och brottsutredningar.

– I mitt arbete har jag tagit del av en stor mängd vårdnadsutredningar. Min uppfattning är att kraven på beslutsunderlaget är väldigt varierande, säger Anna Kaldal.


Läs artikel här
Källa:legallyyours.se

Pia Gadd summerar sina 19 år

PappaBarn red line

Debatt | "Nämndemännens status har aldrig varit så låg som nu." Det säger journalisten och författaren Pia Gadd som efter 19 år som nämndeman kommer ut med boken "Domstolen - en nämndemans betraktelser".

Pia Gadd har i många år arbetat som journalist på bland annat Sveriges Radio och Expressen. Under 19 år var hon dessutom nämndeman vid Stockholms tingsrätt.


Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Så ska utvecklingen vändas

PappaBarn red line
PappaBarn - Så ska utvecklingen vändas
Debatt | Vårdnadstvisterna har både ökat kraftigt och blivit allt mer infekterade. Utvecklingen påverkar framförallt ­barnen negativt som utsätts för stora påfrestningar, men även deras ­vårdnadshavare och advokaternas ­arbetsmiljö påverkas negativt.

Ökningen av tvisterna beror på flera olika faktorer, menar Monica Felding, chefsrådman vid Malmö tingsrätt.


Läs artikel här
Källa: advokaten.se

Barn borde ha rätt till eget ombud?

PappaBarn red line
Egna ombud till barn - Nej tack!
Debatt | Den blossar upp med jämna mellanrum, debatten om barns rätt till eget ombud

Det är dags för barnen att få egna ombud och bli parter i sina egna vårdnads-, boende- och umgängesmål. Vårdnad, boende och umgänge om barn är någonting som berör många - både barn och vuxna. Det är någonting som man pratar om inom familjen, med vänner och med kollegor på arbetsplatsen. Vad det däremot pratas mindre om är barnen. Inte sällan uppkommer situationer där barnets föräldrar av någon anledning inte kommer överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnet.

PappaBarns inställning är att ett införande av ett ombud inte kommer hjälpa barnet. Det blir ytterligare en instans som skall försöka klara av det socialtjänst och andra myndigheter idag inte klarar tillräckligt bra. PappaBarn anser istället att det som behövs är en riktig förstainstans som löser den konflikt som ofta finns inom familjen, så att föräldrar och barn inte behöver hamna i domstol.


Läs debattartikeln här
Källa: dagensjuridik.se

Dagens Juridik: Pappa får ensam vårdnad efter nedlagd förundersökning - bäst för dottern

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet
Kvinnan har anklagat mannen för misshandel men förundersökningen har lagts ner. Om kvinnan hade fått vårdnaden om deras dotter skulle dottern inte få träffa sin pappa. Hovrätten beslutar därför att pappan ska få vårdnaden eftersom dottern då kommer att få träffa båda sina föräldrar.

Läs nyhet här

- PappaBarn är ingen förespråkare av ensam vårdnad, vi är dock positiva till domar där man utgår ifrån vem som bättre kan tillgodose barns behov av en nära och god relation med den andra föräldern.

Vi lever kvar i gamla mönster

PappaBarn red line
PappaBarn - Mycket sorg och frustration

"Mycket sorg och frustration"
Ibland hamnar föräldrar i djupa konflikter och försöker då vända barnen emot den andra föräldern. I inslaget intervjuas också advokaten Johanna Lindgren som menar att utredningar i vårdnadstvister inte alltid opartiska.


Se inslaget här
Källa: corren.se

Dagens Juridik: Pappa får ensam vårdnad i hovrätten - har inte fått träffa barnen på länge

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet

Hovrätten river upp en tingsrättsdom och beslutar att pappan ska ha ensam vårdnad om sina barn. Sonen och dottern har under lång tid inte velat träffa sin pappa och enligt hovrätten har det varit "oundvikligt" att de har påverkats av mammans inställning. Om mamman skulle få ensam vårdnad finns det enligt hovrätten stor risk att pappan även fortsättningsvis skulle uteslutas ur barnens liv.

Läs nyhet här

- Det är mycket vanligt bland våra medlemmar att den ena föräldern helt utestängs efter att den andra föräldern fått ensam vårdnad. PappaBarn har svårt att överhuvudtaget se varför ensam vårdnad skulle utdömas till någon part förutom i de fall det finns ett skyddsbehov. Inrätta istället metoder för att se till att föräldrar lär sig samarbeta, den förälder som inte klarar av att samarbeta blir av med vårdnaden.
- Det är att ta ansvar för barnen!

Rädslan av att trampa någon på tårna

PappaBarn red line
PappaBarn - Föräldrakurs

Debatt | Rädslan att trampa någon på tårna i sin iver att vara inkluderande måste få ett slut, skriver Felicia Sundmark, blivande mamma. 20 blivande mammor och 20 blivande pappor. Trots det blev männen i rummet aldrig tilltalade som barnens pappor utan som "partner" och emellanåt som vem som helst. Som om de lika gärna kunde ha struntat i att vara där.

Läs artikel här
Källa: dagen.se

Dagens Juridik: Hovrätten upphäver ensam vårdnad för mamma - socialtjänsten inte objektiv

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet

Efter månader av infekterade konflikter lyfter hovrätten bort den ensamma vårdnaden från mamman och beslutar om gemensam vårdnad. "Flickan mår bra och får en god omvårdnad hos båda föräldrarna", konstaterar hovrätten - som underkänner socialtjänstens utredning eftersom den inte är objektiv utan syftar till att ge mamman ensam vårdnad för att "lugna ner" henne och dämpa konflikten.

Läs nyhet här

- PappaBarns erfarenhet är att socialtjänstens bedömningar inte alltid är objektiva, på så sätt är det positivt att hovrätten underkänner socialtjänstens vårdnadsutredning.

Dagens Juridik: Mammas påstående om sexövergrepp "skadlig symbios" - pojke omhändertas

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet

Mamman påstår att den sexårige sonen har varit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa och att han mår psykiskt dåligt. Socialtjänsten anser dock att det är mamman som projicerar sina tankar på pojken - vilket skapar en "skadlig symbios". Kammarrätten håller med och har nu beslutat att pojken ska tvångsomhändertas och vårdas i familjehem.

Läs nyhet här

- Oavsett vilken förälder som utsätter ett barn för det inträffade är det riktigt illa. PappaBarn ser positivt på domen eftersom det är högst ovanligt att socialtjänst eller Tingsrätt agerar och ifrågasätter på det vis som beskrivs i artikeln. Djupt beklagligt är dock att pojken ska tvångsomhändertas och vårdas på familjehem. Vi kan bara undvika dessa situationer genom att vara "vettiga" föräldrar.

Dagens Juridik - "Riskerar förlora sin pappa" - men mamma som saboterat umgänge får ensam vårdnad

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet

Mamman såg till att dotterns umgänge med pappan saboterades och hon förmodas vara anledningen till att dottern själv säger att hon inte ville träffa sin pappa. Trots att flickan nu riskerar att helt förlora kontakten med pappan ger hovrätten mamman rätt till ensam vårdnad.

Läs artikeln här

- Det är lika beklagligt varje gång vi läser om det inträffade, men det ger oss ännu mer kraft att kämpa vidare!
"Göta hovrätt konstaterar nu, precis som tingsrätten, att pappan är den av parterna som på sikt bäst skulle kunna ge dottern en nära och god kontakt med båda föräldrarna", sammanfattar inte det hur utfallet borde blivit? 

TV4 - Efter tio med Malou von Sivers
- Linneas föräldrar slogs om vårdnaden

PappaBarn red line
PappaBarn - Kommenterad nyhet

Följ "Efter tio med Malou von Sivers" under v12, först ut denna vecka är Linnea som berättar om sin upplevelse "En 13-åring ska inte tänka så som jag gjorde"

Se inslaget i TV4 Play här
(TV4 ställde in programserien med anledning av oroligheterna i Bryssel)

PappaBarn följer under veckan TV4:s programserie som tar upp det högaktuella ämnet om vårdnadstvister.

- Linneas berättelse är en del av det vi kallar för "Barnförstörelse". Även om det är föräldrarna som bär det yttersta ansvaret behöver föräldrar hjälp och stöd i dessa svåra situationer. Idag erbjuder inte samhället något hållbart stöd.
- Konsekvensen blir, precis som i Linneas fall, att socialtjänsten (via vårdnadsutredning) plockar bort barnen från krigszonen och Tingsrätten tilldelar den ena föräldern ensam vårdnad med den följd att barnet mister kontakten med den andra föräldern
, säger PappaBarn.

Dagens Juridik - Anklagelser om och våld och sexövergrepp allt vanligare i vårdnadstvister

PappaBarn red line

På tio år har vårdnadstvisterna fördubblats i Sverige och det blir allt vanligare att anklagelser om våld och sexuella övergrepp förs in i processerna.  Vilka beviskrav ska tillämpas – och hur ska domstolarna vikta den anklagade förälderns rättssäkerhet mot risken för att barnet de facto utsätts för våld eller övergrepp?

Se debatten här

PappaBarn ser positivt på debatten från Dagens Juridik.
- Det är viktigt att vi på bred front belyser och diskuterar den problematik och de brister som finns i dagens  årdnadsprocess. PappaBarn träffar många föräldrar (både mammor och pappor) som berättar om falska anklagelser.
- Särskilt intressant är också inslagen där socialtjänstens kompetens debatteras, ett alltför ovanligt debattämne, säger PappaBarn.

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!