PAS - Tre typer av alienatorer

Den Naiva Alienatorn

"Tala om för din pappa att han har mer pengar än vad jag har, så låt honom köpa dina fotbollsskor."

De flesta skilda föräldrar har ögonblick när de är naiva alienatorer. Dessa föräldrar menar väl och inser vikten av att barnen har en sund relation med den andra föräldern. De behöver sällan återvända till domstol på grund av problem med besök eller andra frågor som rör barnen. De uppmuntrar relationen mellan barnen och den andra föräldern och deras familj. Kommunikationen mellan båda föräldrarna är oftast bra, även om de kommer att ha sina meningsskiljaktigheter, ungefär som de gjorde innan skilsmässan. För det mesta kan man lösa sina meningsskiljaktigheter utan att blanda in barnen i dem.

Barn, oavsett om deras föräldrar är skilda eller inte, vet att det finns tillfällen när föräldrarna kommer att argumentera eller vara oense om något. De tycker inte om att se sina föräldrar argumentera och kan känna sig sårade eller skrämda av vad de hör. På något sätt klarar barnen av att hantera, antingen genom att tala ut om sina känslor till en mottaglig förälder, ignorerar argumentationen eller litar på att grälet kommer att passera och att allt kommer att läka. Vad de ser och hör mellan sina föräldrar skadar normalt inte barnen till den naiva alienatorn. De litar på sina föräldrars kärlek och skydd. Barnet och föräldern har tydliga personligheter, åsikter och känslor. Inte heller hotas de av hur andra känner sig mot den utsatte föräldern.

Karaktärsdragen hos den Naiva Alienatorn är

 • Deras förmåga att i sinnet skilja barnens behov från sina egna. De inser vikten för barnen att umgås med den andra föräldern så att de kan bygga upp ett ömsesidigt kärleksfull relation. De undviker att göra den andra föräldern ett mål för sin skada och förlust.
 • Deras förmåga att känna sig trygga med barnens relation till sina mor-och farföräldrar och deras mamma eller pappa.
 • Deras respekt för domstolsbeslut och auktoritet.
 • Deras förmåga att låta sin ilska och sårade känslor läka och inte störa barnens relation med sin mamma eller pappa.
 • Deras förmåga att vara flexibla och villiga att arbeta med den andra föräldern.
 • Deras förmåga att känna skuld när de agerade på ett sätt som skadar barnens relation med sin mamma eller pappa.
 • Deras förmåga att låta den andra föräldern få en del i sina barns aktiviteter.
 • Deras förmåga att dela med sig av medicinsk och skolarelaterad information.

Den Naiva Alienatorn behöver vanligtvis inte behandling, men kommer att gynnas av att lära sig om föräldraraalienation och på grund av den insikt de får om hur man hindrar att alienationen eskalerar till något allvarligare och skadligt för alla. Dessa föräldrar vet att de gör misstag, men bryr sig tillräckligt om sina barn att göra saker rätt. De fokuserar på det som är bra för barnen utan ånger, skuld eller martyrskap.

Den Aktiva Alienatorn

"Jag vill inte att du ska berätta för din pappa att jag tjänat de här extra pengarna. Den snåljåpen kommer att dra det från underhållet och det kommer att hindra oss från att åka till Disneyworld. Du minns att han gjort det här förut när vi ville åka till farmor över jul."

De flesta föräldrar som återvänder till domstol över problem med umgänge är aktiva alienatorer. Dessa föräldrar menar väl och tror att barnen ska ha en sund relation med den andra föräldern. Problemet de har är att kontrollera sin frustration, bitterhet eller ont. När något händer som utlöser deras smärtsamma känslor, slår den aktiva alienatorn bakut på ett sätt som orsakar eller förstärker utanförskap mot den utsatte föräldern. Efter att de återtagit kontrollen, kommer föräldern känna skuld eller dåligt samveta för vad de gjorde och backa från sin alienerande taktik. Vacklande mellan impulsivt alienerande för att sedan reparera skadan med barnen är varumärket för den aktiva fjärmaren. De menar väl, men kommer att förlora kontrollen eftersom intensiteten i deras känslor överväldigar dem.

Karaktärsdragen hos den Aktiva Alienatorn är

 • Får utbrott på den andra föräldern framför barnen. Deras problem har mer att göra med förlusten av självkontroll när de är upprörda än med en ondskefull motivation.
 • Efter att ha lugnat ner sig, inser den aktiva alienatorn att de hade fel. De brukar försöka reparera eventuella skador eller smärta hos barnen. När de ska bli sams, kan dessa föräldrar vara mycket lugnande och stödjande av barnets känslor.
 • Liksom den naiva alienatorn, kan de skilja mellan sina behov och barnens genom att stödja barnens önskan att ha en relation med den andra föräldern.
 • Liksom den naiva fjärmaren, tillåter den aktiva fjärmaren barnen att ha andra känslor och uppfattningar än sina egna. När de brusar upp i ilska, kan dock skillnaden mellan barnet och förälderns uppfattningar bli väldigt suddiga tills föräldern lugnar ner sig och återfår kontrollen. För det mesta, har de äldre barnen sina egna åsikter om båda föräldrarna som bygger på personliga erfarenheter snarare än vad de får höra av andra. För att hålla fred, lär sig oftast det äldre barnet att hålla sina åsikter för sig själva. Yngre och mer tillitsfulla barn blir mer förvirrade och sårbara för sina föräldrars manipulationer.

Den aktiva alienatorn har förmågan att respektera domstolens auktoritet och, för det mesta, följa domstolsbeslut. De kan emellertid vara mycket stela och inte samarbetsvilliga med den andra föräldern. Detta är vanligtvis ett passivt försök att slå tillbaka mot den andra föräldern för någon orättvisa. Aktiva alienatorer är oftast villiga att ta emot professionell hjälp när de eller barnen har ett problem som inte går bort. De är uppriktigt bekymrade över sina barns inställning till skilsmässan. Härbärgerat gamla känslor fortsätter att vara en kamp, men den aktiva alienatorn fortsätter att hoppas på ett snabbt tillfrisknande från sin smärta.

Den Besatta Alienatorn

"Jag älskar mina barn. Om domstolen inte kan skydda dem från sin våldsamma pappa, kommer jag att göra det. Även om han aldrig slagit barnen, jag vet att det bara är en tidsfråga. Barnen är rädda för sin pappa. Om de inte vill träffa honom, jag kommer inte att tvinga dem. De är gamla nog att ha sin egen uppfattning. "

Den besatta alienatorn är en förälder, eller ibland en mor-eller farförälder, med ett mål: att anpassa barnen till sin sida och tillsammans med barnen, driva en kampanj för att förstöra deras förhållande med den utsatte föräldern. För att kampanjen ska fungera, snärjer den besatt fjärmaren barnens personligheter och övertygelser till sin rätt. Detta är en process som tar tid men som barnen, särskilt de unga, är helt hjälplösa att se och bekämpa. Det börjar oftast långt innan skilsmässan är slutgiltig. Den besatte förälder är arg, bitter eller känner sig förrådd av den andra föräldern. De ursprungliga skälen till bitterhet kan faktiskt vara motiverade. De kan ha varit verbalt och fysiskt misshandlade, våldtagna, förrådd av en otrohetsaffär, eller ekonomiskt lurade. Problemet uppstår när känslorna inte kommer att läka utan istället bli mer intensiva på grund av att tvingas fortsätta relationen med en person de föraktar på grund av deras gemensamma föräldraskap. Bara att behöva se eller prata med den andra föräldern är en påminnelse om det förflutna och utlöser hat. De är fångade och har ingenstans att gå och läka.

Karaktärsdragen hos den Besatta Alienatorn

 • De är besatta av att förstöra barnens relation med den utsatte föräldern.
 • De har lyckats väva ihop barnens personligheter och föreställningar om den andra föräldern med sin egen.
 • Barnen kommer imitera den besatta alienatorn istället för att uttrycka sina egna känslor av egen erfarenhet med den andra föräldern.
 • Den utsatte föräldern och ofta även barnen kan inte berätta om skälen för sina känslor. Deras övertygelse ibland blir förvirrad och irrationell. Ingen, speciellt inte domstolen, kan övertyga den besatta alienatorn att de har fel. Den som försöker är fienden.
 • De söker ofta stöd från familjemedlemmar, kvasi-politiska grupper eller vänner som kommer att dela deras tro att de är offer för den andra föräldern och systemet. Striden blir "vi mot dem." Den besatta alienatorns anhängare ses ofta vid domstolsförhandlingar, även om de inte har kallats.
 • De har en outsläcklig ilska eftersom de tror att de har blivit offer för den utsatte föräldern och vad de gör för att skydda barnen är motiverat.
 • De har en önskan om att domstolen ska straffa den andra föräldern med ett domstolsbeslut som skulle störa eller blockera den utsatte föräldern från att se barnen. Detta bekräftar att i den besatta alienatorns sinne hade han eller hon rätt hela tiden.
 • Domstolens auktoritet skrämmer inte dem.
 • Den besatt alienatorn tror på en högre sak, att skydda barnen till varje pris.
 • Den besatta alienatorn kommer förmodligen inte vill läsa vad som finns på dessa sidor eftersom innehållet bara gör dem argare.

Det finns inga effektiva behandlingar för varken den besatta alienatorn eller barnen. Domstolarna och professionella psykologer är hjälplösa. Det enda hoppet för dessa barn är att tidigt identifiera symptom och förebygga. Efter att alienationen är förankrad och barnen blir "troende" i föräldrarnas sak, är barnen förlorade mot den andra föräldern för många år. Vi inser att detta är ett sorgligt uttalande, men vi har ännu inte hittat ett effektivt ingripande, av vem som helst, inklusive domstolarna som kan rehabilitera den alienerande föräldern och barnen.