Din kommun

PappaBarn - Din kommun
Din kommun måste se till att det bl.a. finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Kommunen ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.

Socialtjänsten

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser både om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd och om de skyldigheter som kommunerna har i förhållande till de människor som vistas i kommunen.

Läs mer om socialtjänsten här

Familjerätten

Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap.

Läs mer om familjerätten här

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen ingår i kommunens socialtjänst och erbjuder bland annat stöd och hjälp med samlevnadsproblem.

Läs mer om familjerådgivningen här

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning, behövs det? En hel del kommuner erbjuder föräldrautbildningar i olika former, dessa ska ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap. Vi tycker att detta borde vara ett naturligt inslag i konfliktfyllda separationer.

Läs mer om föräldrautbildning här


Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!