PappaBarns förslag 7

PappaBarn - Se Barnet!
Statistiken säger att cirka 75 % av alla gifta skiljer sig under förhållandevis ordnade former, men 25 % klarar inte av det och hamnar i en vårdnadstvist. Forskare har kommit fram till att bland dem som hamnar i en vårdnadstvist, ofta finns en problembild, exempelvis beteendestörningar, hos ena eller bägge föräldrarna.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > Våra förslag > Förslag 7

Erbjudande om samtal med psykolog eller terapeut

Statistiken säger att cirka 75 % av alla gifta skiljer sig under förhållandevis ordnade former, men 25 % klarar inte av det och hamnar i en vårdnadstvist. Forskare har kommit fram till att bland dem som hamnar i en vårdnadstvist, ofta finns en problembild, exempelvis beteendestörningar, hos ena eller bägge föräldrarna. PappaBarns kontakt med våra egna medlemmar bekräftar detta. Som situationen är idag förbiser familjerätten alltför ofta detta faktum och utreder inte saken tillräckligt. Familjerätten måste beakta att detta inte är något som en förälder vill informera om, då det kan ligga föräldern till last i en framtida rättslig process.

PappaBarns förslag
Det måste tillföras resurser och kompetens att utreda om föräldrarnas ohälsa är en bakomliggande faktor till vårdnadstvisten och även hur man i de fall det är så, kan stötta föräldrarna.
Föräldrar ska erbjudas samtal med exempelvis psykolog eller terapeut.

Förväntade konsekvenser av förslaget
Bättre förutsättningar skapas för att få större kännedom om föräldrarnas ohälsa. Därmed kan fler föräldrar få stöd och hjälp att lösa sitt grundproblem. Därmed kommer sannolikheten för en rättslig process minska.
 

Ge oss dina kommentarer