PappaBarns reflektioner

PappaBarn - Se Barnet!
Vi anser att avsikterna med 2006 års vårdnadsreform i många avseenden var missriktade och har medfört en rad allvarliga och negativa konsekvenser främst för barnen men också för många föräldrar och anhöriga.

Snabbnavigera | Hem > SE BARNET! > PappaBarns reflektioner

2006 års vårdnadsreform är ett stort misslyckande, därför att

 • Antalet traditionella vårdnadsmål har enligt vårdnadsutredningen, sedan 2006 ökat med anmärkningsvärda 50 %. Det är alltså fler barn som involveras i vårdnadsmål och mål tar numera längre tid att handlägga. 2006 års vårdnadsreform syftade till att den skulle minska antalet vårdnadsmål.
  - Det blev tvärt om
 • Antalet vårdnadsmål där domstolen beslutat om ensam vårdnad har, enligt vårdnadsutredningens granskning, ökat från 45 % till 67 %.
  - Det innebär att fler barn i praktiken inte kommer ha en nära och kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrar
 • I 92 % av de granskade målen anförde minst en förälder "samarbetsproblem" som skäl för sitt yrkande. Regleringen har kommit att bli konfliktdrivande genom att fler barn dras in i samarbetsproblem mellan föräldrarna
 • Enligt utredningen så är det tingsrätternas uppfattning att i 28 % av de studerade målen var barnets inställning påverkad av ena föräldern.
  - Det är många barn som tar psykisk skada på grund av att de påverkats av den ena föräldern att avskärma sig från den andra föräldern
 • I 40 % av de mål utredningen analyserat, har föräldrarna tvistat tidigare. Tvister är påfrestande för alla inblandade och att genomgå flera tvister gör ont värre.
Sammantaget visar detta att barns utsatthet har ökat kraftigt sedan reformen 2006. Barnrättsperspektivet har således inte stärkts generellt sätt, utan i många avseenden försämrats.
- De stora förlorarna på 2006 års vårdnadsreform är barnen
 

Ge oss dina kommentarer