PappaBarn_logo_500_med_tag

Kongress - Agenda

Publicerad 2018-02-11
Med reservation för ändringar
08:20 - 09:00 Registrering
09:00 - 09:20 PappaBarn öppnar kongressen

Anders Fors, Ordf PappaBarn
Börje Eriksson, PappaBarn
09:20 - 09:40 Berättelse från verkligheten

Linnea Elfström Schederin - "WeRise"
09:40 - 10:30 Familjefridsfrågor
Riskfaktorer för barn då föräldrar tvistar


Eva Solberg - familjefrid
Namn ej klart - psykolog
10:30 - 11:00 Fikapaus
11:00 - 11:30 Föräldrabalken - lagstiftarens roll

Anti Avsan - ledamot justitieutskottet
11:30 - 12:00 Vårdnadstvister i domstol

Birgitta Hållenius - advokat
12:00 - 12:25 Barns vilja i den rättsliga processen

Anna Sahlström - psykolog
12:25 - 13:15 Vårdnadsutredningen SOU 2017:6

Denise Lagercrantz - advokat
Anders Fors - PappaBarn
Farouk Medina - PappaBarn
13:15 – 14:10 Lunch
14:10 - 14:40 Socialtjänstens roll i familjerättsfrågor

Namn ej klart
14:40 – 15:20 Medling som verktyg

Mats Rudolphis Dellenäng - familjerättssocionom
15:20 - 15:40 Utredningar och rättssäkerhet

Erik Philipsson - Barnets bästa
15:40 - 15:55 Berättelse från verkligheten
Namn ej klart
15:55 - 16:15 Summering av dagen
Matts Hertsberg - PappaBarn
PappaBarn - Kongress 2018