PappaBarn_logo_500_med_tag

Kongress - Blogg

PappaBarn - Kongress

Följ "Kongress bloggen" under hela dagen den 9 april. Här publicerar vi korta kommentarer, visar bilder och gör snabba intervjuer.

Regeringspartiernas representanter svarar på frågor i från publiken och PappaBarn.

Debatten är bred, vi hör förslag om att genus stämpeln ska bort från ord som Mödravårdscentral etc.

Alla Partier är rörande överens om att BÅDA FÖRÄLDRAR ÄR LIKA VÄRDA.

Är detta något vi märker i vår vardag, att båda är lika värda? Det undrar bloggaren?

På frågan om partierna är "för gemensam vårdnad", svarade alla partier att de är FÖR. Ett parti ifrågasatte dock de övriga partiernas inställning i denna fråga då man internt var av en annan uppfattning.

Många frågor som vi behandlar här idag är ställda till politikerna redan 2010, ni lovar en hel del men det har inte hänt något ännu. "Varför ska vi tro på er idag?"

- Vi inväntar utredningen och det är så vi jobbar, det tar tid. Denna tillsattes 2014 och det är denna vi jobbar med nu och det är utifrån denna vi kan genomföra förändringar.

- Regeringen tillsätter utredningen. Utredningen får utredningsdirektiv, här ingår även omfattningen av utredningen. Det tillsätts även en referensgrupp.

På frågan "oavsett civilstånd ska det vara gemensam vårdnad"
- Alla partier är överens om att det ska vara så, men alla partier utom SD är tydlig i sina svar på vad man verkligen arbetar för.

På fråga om "sanktioner mot den förälder som saboterar", är ni för detta?
- Obligatorisk medling kom som förslag
- Ställa högre krav på föräldrar som ska medverka i medling
- Det var ingen som direkt vågade sticka ut och svara på denna fråga
- Inget parti hade diskuterat frågan internt
- För många partier var detta en ny fråga

Egenmäktighet med barn. "Att tvinga föräldrar att vara kvar på plats"
- Inget parti fick tid att svara ordentligt på frågan
- Inget parti hade en tydlig linje

Fråga barnen. Barnen ska ut ur utredningarna, de ska inte behöva välja en förälder. Vad anser ni om det?
- Endast SD var FÖR detta, någon hade inte tagit ställning och någon var emot. Här är partierna splittrade.

Skyddad adress, detta utnyttjas i vårdnadstvister. Hanteringen måste ändras och vara möjlig att överklagas. Vad har partiernas för åsikt?
- Sekretess stämpeln bör vara kvar
- Någon tycker det bör kunna överklagas.
- Ett parti var tydlig i frågan om att man bör kunna överklaga
- Övriga partier hade inte diskuterat frågan


Det finns en uppsjö med frågor som vi inte fick diskuterat, vi skulle behöva 2 dagar nästa gång.

Alla partier meddelade att de tar med sig många frågor och att det varit lärorikt.

PappaBarn tackar samtliga partier för deras deltagande!
 

Läs hela inlägget »

Förslagen som löser systemfelen
Om den misslyckade lagändringen 2006 och övriga brister i dagens system. Vad bör ändras för att barn ska få behålla båda sina föräldrar även när de vuxna går skilda vägar.


Jan Angner, PappaBarn
 

Jan berättar om dagens systemfel, PappaBarns grundinställning och hur vi ska lösa frågeställningarna framöver.

Läs PappaBarns presentation här
 

Läs hela inlägget »

Hej Dr. Nils-Göran Areskoug (till höger i bild), MD PhD MBA, Associate Professor. Vem är du?

Jag har sedan 1979 forskat om föräldraalienation och är läkare, biträdande professor och docent.

Här vill jag bidra med ett antal länkar till information, forskning och publikationer om föräldraalienation som också kallas psykosocial alienationsmisshandel.

Jag har till två regeringar föreslagit ett nationellt kliniskt kompetenscenter för rehabilitering, forskning och information om psykosocial misshandel i form av föräldraalienation.
 
Till att börja med, min lägesartikel om policy i Sverige: Big Changes Needed In Nordic Family Policy. Project-Syndicate

Läs bloggen här
 
Min startsida "EUPASG" introducerar fenomenet föräldraalienation på svenska och ger mycket information. Den är en start på en föreslagen projektsamverkan inom EU:

https://sites.google.com/site/coleur/eupasg
 
Den internationella stiftelsen för forskning om Parental Alienation som jag och Lena Hellblom Sjögren varit med om att starta i USA har denna portalsida: 

http://pasg.info/
 

Läs hela inlägget »
Leo Ngaosuvan beskriver metoder som minskar risken för diskriminering i vårdnadsmål.

Leo Ngaosuvan, fil dr familjerättsforskare och expertgranskare av socialtjänstutredningar
 
Vad är diskriminering?

Diskrimineringslagen 2008:567, 1§
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering. Leo Ngaosuvan beskriver metoder som minskar risken för diskriminering i vårdnadsmål.

Leo berättar om medveten och omedveten diskriminering ur ett forskarperspektiv.

Läs Leos presentation här
 
Läs hela inlägget »

Om förlegade könsroller.

Bob Hansson, poet och författare
 
Bob Hansson, har en filosofisk framtoning när han berättar om skillnader mellan könen.
Annorlunda iakttagelser från BB om hur man möts som pappa. Lite osynlig och i underläge. Om hur mäns underläge retar gallfeber på vissa….

Tack för en berörande presentation med mycket känslor!
 

Läs hela inlägget »

Stridbara advokaten Susanne Urwitz, med lång erfarenhet av många vårdnadstvister, vet mycket om hur vårdnadsmålen kapsejsar i rättsväsendets hantering.

Susanne Urwitz, advokat
 
Susanne berättar om tragiska fall där föräldrar tar sitt liv för att de blir av med sina barn i en vårdnadstvist. Jag vill påstå att detta är en ökande trend säger Susanne.

Susanne är skarp och provocerande i sina beskrivningar, ”det vet jag, och ni får ta det som ni vill” säger Susanne. Det är mina egna upplevelser, jag har sett allt.

Susanne berättar om klyschorna i samhället, det är vedertaget att kvinnor är offer, män är djur och förövare.

Jag hamnade med vårdnadsmål för många år sedan. Det visade sig att barnet blev slaget av sin mamma. Barnet vägrade till slut att åka till henne i Bryssel. En smutsig historia om övergrepp och falska anklagelser. I denna förhandling väcktes mitt intresse av dessa frågor.
 
PappaBarn ställer frågan ”Falska anklagelser mot föräldrar i vårdnadsmål, är det en vanlig trend?
- Har inga fall där det inte förekommer falska anklagelser, det är en regel!

Konkreta förslag; ”Bort med socialsekreterarna”, det är min bestämda åsikt!
 

Läs hela inlägget »

Om det grundläggande behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga berättar Erik Philipson. Han beskriver och förklarar rättsosäkerheten i socialtjänsten utredningar.

Erik Philipson, ordförande Barnets bästa
 
Hur hanterar man sorgen när ett barn försvinner ur en förälders liv? Hur hanterar man att bli motarbetad av myndigheter eller den andra föräldern?

Hur mår ett barn när det känt sig tvunget att hålla tillbaka glädjen över att träffat mamma ute på när det är pappas vecka?

Vem ska Socialtjänsten tro på när det finns två skilda historier?

Vi måste ta hänsyn till bådas historier och tro att de är sanna, säger Socialtjänstens utredare i en inspelning som Erik spelar upp.
De måste ta hänsyn till det, just i detta fall trodde man mer på mammans historia än pappans. Hur gick det till? Vilka metoder används här?

Läs om att skilja på observation & uttolkning, precisering mm, klicka här

 

Läs hela inlägget »

Alla är emotionella förlorare – till och med ”vinnaren”
Även den förälder som "vinner" vårdnadsprocessen förlorar, hårdast drabbas barnen. Föräldrars hälsa/ohälsa påverkar hela familjen och omgivningen för lång tid. Anna Tunborn förklarar skeendet och följder.


Anna Tunborn, psykolog/tidigare journalist på Kalla Fakta
  
Anna berättar om psykisk ohälsa, ett mycket intressant forskningsunderlag.

Presentationen är ej tillgänglig
 

Läs hela inlägget »

Om erfarenheterna från arbetet med artikelserien ”Rättvisans demoner” som publicerades våren 2015 i DN.

Maciej Zaremba, journalist/författare
iakttagelser


Maciej berättar om tankar och iakttagelser kring problemen kring vårdnadstvister.

Fäder har svårt att bli hörda, framförallt pappor med utländsk bakgrund. 
 
Maciej berättar om falska anklagelser och att dom har en trend att dyka upp kort innan huvudförhandling.

Pappor utsätts ofta umgängessabotage, men Maciej berättar samtidigt att när han arbetade med "Rättvisans Demoner" blev han kontaktad av väldigt många kvinnor som berättade om samma sak. Man kan konstatera att båda föräldrar utsätts för detta.

Umgängessabotage påverkar utgången av en vårdnadstvist menar Maciej.
 
Systemet är så konstruerat att föräldrar hetsas till krigsföring med barnet som tillhygge.

Lagstiftaren, i sin okunskap, skapade ett vapen till de som ville utnyttja det. Man tvingar barn att berätta om osanning för Socialtjänsten och på så sätt välja mellan sina föräldrar.


Är det cynism eller passion som driver dessa människor?

Använder du barnen som tillhygge och saboterar för den andra föräldern, ska detta generera sanktioner mot den förälder som saboterar.
 
Barnets vilja? En farlig skrivning i lagen. Föräldrapåverkan tvingar barnen att välja mellan föräldrar.

Ska barnet ha ett eget ombud?

Läs hela inlägget »

Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten.

— Artikel 16(3) i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

 
Lena Hellblom Sjögren, legitimerad psykolog/forskare/författare berättar om följder och konsekvenser om ett barn skiljs från någon av sina föräldrar.

Jag sugs in, formligen invaggas i Lenas trygga, trevliga och varma dialog med oss deltagare. Jag har aldrig träffat henne tidigare men jag gillar dig redan efter 2 minuter!

Lenas presentation finns att läsa här

Tack för att du var här Lena.
 

Läs hela inlägget »

Senaste kommentarer

  • Nils Holst » Diskrimineringen i vårdnadstvister:  ”Hej! Jag önskar få kontakt med Leo Ngaosuvan, för att fråga om han vill granska ..”

  • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Vi har lite slarvigt skrivit "regeringspartier" i bloggen. Vi menar naturligtvis..”

  • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Hej Bo! Här kommer ett förtydligande när det gäller vilka politiska partier som..”

  • Nils-Göran Areskoug » Lena Hellblom, vilken härlig person du är!:  ”Med kunskap bekämpar vi fördomar: det gäller även fördomar mot pappor. Idag är d..”

  • Bo Sundbäck » Politikerdebatt:  ”Hade själv inte möjlighet att närvara pga hälsoskäl. Men; Var samtliga riksdagsp..”

Länkar

-

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Nils Holst » Diskrimineringen i vårdnadstvister:  ”Hej! Jag önskar få kontakt med Leo Ngaosuvan, för att fråga om han vill granska ..”

  • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Vi har lite slarvigt skrivit "regeringspartier" i bloggen. Vi menar naturligtvis..”

  • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Hej Bo! Här kommer ett förtydligande när det gäller vilka politiska partier som..”

  • Nils-Göran Areskoug » Lena Hellblom, vilken härlig person du är!:  ”Med kunskap bekämpar vi fördomar: det gäller även fördomar mot pappor. Idag är d..”

  • Bo Sundbäck » Politikerdebatt:  ”Hade själv inte möjlighet att närvara pga hälsoskäl. Men; Var samtliga riksdagsp..”

Länkar