PappaBarn_logo_500_med_tag

Förtroendevalda

På årsmötet den 18 mars 2017 valdes denna styrelse i föreningen PappaBarn.

Snabbnavigera | Hem > Om > Förtroendevalda

Ordförande

PappaBarn - Anders

Anders Fors - Stockholm
073 - 424 2231
anders.fors@pappabarn.se

Ledamöter

PappaBarn - Fredrik

Fredrik Nilsson - Skåne
fredrik.nilsson@pappabarn.se

PappaBarn - Matts

Matts Hertsberg - Stockholm
matts.hertsberg@pappabarn.se

PappaBarn - Börje

Börje Eriksson - Stockholm
borje.eriksson@pappabarn.se

PappaBarn - Jan

Jan Angner- Östergötland
jan.angner@pappabarn.se


 

Suppleanter

PappaBarn - Farouk

Farouk Medina - Stockholm
farouk.medina@pappabarn.se

PappaBarn - Henrik

Henrik Kristensson - Skåne
henrik.kristensson@pappabarn.se

PappaBarn - Tony

Tony Fälth - Västra Götaland
tony.falth@pappabarn.se

Revisor

Hans-Ivar Olsson - Stockholm
hans-ivar.olsson@pappabarn.se

Revisorssuppleant

Magnus Jönsson - Östergötland
magnus.jonsson@pappabarn.se

Valberedning

Magnus Jönsson (sammankallande) - Östergötland
Pontus Löfdahl - Skåne
Tony Fälth - Västra Götaland