PappaBarn_logo_500_med_tag
Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist - vårdnad, boende, umgänge

Vi ska försöka ge dig svaren, använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, PAS, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt och mycket mer.

Med om en vårdnadstvist eller har varit?

PappaBarn red line

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar

Besök våra lokalgrupper

PappaBarn red line

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper
Titta i vår kalender, passar nästa möte mig?

PappaBarn - Lokalgrupper

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar

PappaBarn red line
Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappor drabbas oftare.

Läs mer här

Barometern

PappaBarn red line

Fokusområden

PappaBarn red line

Första hjälpen

PappaBarn red line

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

Föräldrapåverkan

PappaBarn red line

SE BARNET!

PappaBarn red line

Lokalgrupper

PappaBarn red line

Bli medlem

PappaBarn red line

Statistik

PappaBarn red line

Webbshop

PappaBarn red line

Gåvogram

PappaBarn red line

Kongress 2018

PappaBarn - Kongress 2018
Sveriges Radio
sammanfattar dagen i programmet Studio Ett.

Hör Anders Fors, ordförande i Pappabarn, Hillevi Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot civilutskottet, samt Anna Singer, professor i civilrätt.

Lyssna på inslaget här
Källa: Sveriges Radio

Kongress 2018

PappaBarn - RemissyttrandeFölj händelserna under dagen, läs vår Kongressblogg!

Till Kongress bloggen

Kämpar för ny lagstiftning

PappaBarn - Medling
PappaBarn | "Nuvarande lagstiftning är konfliktdrivande"
Vårdnadstvisterna blir allt fler. Organisationen PappaBarn kämpar för en ny lagstiftning.– Fokus måste ligga på samarbete i stället för konflikt, säger Ystadbon Fredrik Nilsson från PappaBarn.


Läs artikel här

Barnperspektivet

PappaBarn - Medling
PappaBarn | Ge barn rätt till båda sina föräldrar!

Lagstiftningen vid vårdnadstvister från 2006 var tänkt att stärka barnperspektivet och ge barn rätt till båda sina föräldrar. I stället ledde den till fler vårdnadstvister och en ökad andel domar om enskild vårdnad. Det är dags för ett regelverk som gynnar barnen och ger dem rätt till båda sina föräldrar, skriver styrelsen för föreningen PappaBarn.


Läs artikel här
Källa: dagenssamhalle.se
Snabbfakta 2016
Befolkning 9 995 153
Antal familjer 1 150 638
Antal barn 0-17 år 2 076 407
Antal barn per familj 1,85
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
59 593
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,7 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,3 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 0,4 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 85,6 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,5 %
 - Övriga 5,9 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2016 6 088
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 120 000 barn.
För mer information, klicka här

Att välja sida

PappaBarn | Vad beror det på att barn väljer sida och i många fall utesluter en förälder, är det separationen eller vårdnadstvisten som är orsaken? Vad är det som gör att ett barn uttrycker:

- jag vill inte träffa dig!

Läs artikel här

Martin Forster

PappaBarn - TV4, MArtin Forster PappaBarn - TV4, MArtin Forster
Nyhetsmorgon TV4 | Om de vuxna är fyrkantiga med rutinerna blir det enklare för barn med som bor växelvis hos sina föräldrar, säger psykologen Martin Forster.

Nyhetsmorgon TV4 tar upp frågeställningar kring delat boende (växelvist boende).

Se inslaget på YouTube
Källa: TV4

Martin Forster - Del 1

PappaBarn - TV4, MArtin Forster
Nyhetsmorgon TV4 |Så berättar ni för barnen om separationen: ”Lyssna på barnen men var tydlig med att du bestämmer”

Nyhetsmorgon TV4 tar upp frågeställningar kring delat boende (växelvist boende).

Se inslaget på YouTube (7:25)
Källa: TV4

Martin Forster - Del 2

PappaBarn - TV4, Martin Forster
Nyhetsmorgon TV4 | Efter separationen: ”Hur gör vi som föräldrar om vi inte kommer överens om boendet för våra barn?”

Nyhetsmorgon TV4 tar upp frågeställningar kring delat boende (växelvist boende).

Se inslaget på YouTube (4:55)
Källa: TV4

Växelvist boende även för de minsta

PappaBarn - Växelvis boende
Forskning | Barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar mår bättre än de som bor mest eller enbart hos en av föräldrarna. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är ytterligare en styrka.

Läs artikel här
Källa: forskning.se

Flytta ut socialtjänsten - Nej tack!

PappaBarn - Flytta ut socialtjänsten
Debatt | PappaBarn försöker på flera olika sätt förändra och påverka socialtjänstens arbete. Vi anser att socialtjänsten är eftersatt när det gäller resurser, kompetens, jämställdhet och arbetsmetoder. Ett förslag, för att driva på specialist kompetens, är att centralisera socialtjänsten. Andra förslag är att bygga bättre kontrollsystem. Rädslan för att bli en social administratör och att inte trivas med sitt jobb är argument som vi stött på tidigare.

Läs artikel här - Flytta ut socialtjänsten i områdena
Källa: corren.se

Kraftig ökning av psykisk ohälsa

PappaBarn - Psykisk ohälsa ökar

Socalstyrelsen | Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Läs artikel här

Växelvis boende - mindre stress

PappaBarn - Växelvis boende

Forskning | Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.


Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.


Läs artikel här
Källa: Socialogiska instutionen
  

Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Kongress 2016

Kongressens filmer är publicerade.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen. Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube. Till YouTube

PappaBarn - Kalender
PappaBarn - Vi undrar?