PappaBarn_logo_500_med_tag
Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist - vårdnad, boende, umgänge

Vi ska försöka ge dig svaren, använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, föräldrapåverkan, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt och mycket mer.

Med om en vårdnadstvist eller har varit?

PappaBarn red line

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar

Besök våra lokalgrupper

PappaBarn red line

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper
Titta i vår kalender, passar nästa möte mig?

PappaBarn - Lokalgrupper

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar

PappaBarn red line
Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappor drabbas oftare.

Läs mer här

Barometern

PappaBarn red line

Fokusområden

PappaBarn red line

Första hjälpen

PappaBarn red line

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

Föräldrapåverkan

PappaBarn red line

SE BARNET!

PappaBarn red line

Lokalgrupper

PappaBarn red line

Bli medlem

PappaBarn red line

Statistik

PappaBarn red line

Webbshop

PappaBarn red line

Gåvogram

PappaBarn red line

Vad händer med föräldrar igentligen?

Jenny Klefbom - barnpsykolog | Vad händer med föräldrarna under en vårdnadstvist? Vårdnadstvister kan bli mycket tuffa inte bara för barnen, utan även för föräldrarna.

– Man fastnar i låsningar där man bara, bara ser sig själv och sitt eget, säger barnpsykologen Jenny Klefbom.


Se filmen här
Källa: SVT Nyheter
PappaBarn - Vad händer med föräldrarna

Almedalen 2018

Från ett soligt, blåsigt och politikertätt Almedalen kan vi rapportera att vår närvaro uppmärksammats på flera sätt.

Vi har träffat politiker i olika positioner, diverse organisationer och intresserade privatpersoner. Det har varit många positiva kommentarer och en hel del frågor från privatpersoner som kommer fram och undrar vem PappaBarn är?

Under veckan visade vi upp Julgranen, eller Juli-granen. En symbol för alla de barn som av olika anledningar inte får eller kan fira jul med båda sina föräldrar eller nära anhöriga.

Vi kommer träffa samtliga riksdagspartier och informera om vår verksamhet. Vi har bl.a. träffat:

Kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP)
Biträdande finansminister Per Bolund (MP)
Isabella Lövin (MP)
Ulf Kristersson (M)
Partisekreterare Gunnar Strömmer (M)
Sofia Arkelsten (M)
Benjamin Dousa (MUF)
Jonas Sjöstedt (V)
Paula Bieler (SD)
Richard Jomshof (SD)
Barnpolitisk talesperson Christina Örnebjär (L)
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Civilminister Ardalan Shekarabi (S)
F.d. riksdagsledamot Veronica Palm (S)
Ordf. socialutskottet Emma Henriksson (KD)
Ebba Busch Thor (KD)
Marianne Gabrielsson från stiftelsen Allmänna Barnhuset

Vi har även varit i kontakt med de stora nyhetsredaktionerna som SVT, TV4 och DN och har synts på gator och torg med våra T-shirts och kepsar! Även en fransk radiojournalist uppmärksammande vår närvaro och ville veta vilka vi är, vad vi arbetar för och varför vi är i Almedalen.
loading...
PappaBarn - Juli-granen
PappaBarn - Juli-granen

Risdagspartiernas svar

PappaBarn | PappaBarn har ställt 13 frågor till samtliga riksdagspartier. Vi redovisar partiernas politiska vilja och åsikter i sociala och familjepolitiska frågor tillsammans med föreningens sammanfattning och kommentarer.

Till Val 2018
Till riksdagspartiernas svar

Val 2018 - Risdagspartiernas svar
Framtidens socialtjänst

Alla tjänar på tidiga insatser från Soc

I vårt uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter ingår att utreda möjligheten att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt. Vi utreder nu för fullt möjligheten för kommuner att erbjuda insatser utan eller efter en förenklad behovsbedömning, skriver Margareta Winberg i en replik.

Margareta Winberg, särskild utredare av Framtidens socialtjänst
framtidens-socialtjanst.se

Läs debatten här
Källa: Dagens Samhälle
 

Allvarliga brister i systemet för utredningar av vårdnadstvister

PappaBarn - Allvarliga brister
Forskning | I en ny studie vid Uppsala Universitet riktar forskaren Annika Rejmer skarp kritik mot systemet för utredningar av vårdnadstvister. Enligt henne saknar de som utreder tillräckliga befogenheter för att kunna avgöra vad som är bäst för barnet, trots att det enligt svensk lag ska vara avgörande.

Läs artikel här
Källa: SVT Nyheter

Att samtala med barn

PappaBarn - Att samtala med barn
Debatt | Linnea och Annika Rejmer ger sin syn på de brister vi idag ser när myndigheter hanterar vårdnadstvister. Att samtala med barn är ett omdiskuterat ämne och Annika Rejmer har väntat i 20 år på en förändring.

Läs artikel här
Källa: SVT Nyheter

Upptrappning

PappaBarn - Upptrappning
PappaBarn | Tänk dig att du skolar in ditt barn på barn på dagis, fritids eller skola för första gången. Under 1-2 veckor lämnar du över ditt barn till personal som i princip är helt okända för ditt barn, är det ett problem?

I en vårdnadstvist används upptrappning i en hel del fall och med upptrappning menar man att umgänget succesivt ska utökas. Vi anser att upptrappning är en anmärkningsvärd åtgärd då man oftast under flera år varit en lämplig förälder men kanske avskilts från sitt barn under någon månad. Ibland används även upptrappning tillsammans med en stödperson.

Det finns en del psykologer som menar att om man utsätter ett barn för upptrappning indikerar man för ett barn att någon förälder anses vara "farlig".

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om upptrappning där vi ifrågasätter metoden i de fall då ett barn aldrig varit utsatt för någon risk. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@pappabarn.se

Att flytta med barn

PappaBarn - Att flytta med barn
PappaBarn | Vi får en hel del frågor om vad man ska göra då en av föräldrarna väljer att flytta med gemensamma barn. Tyvärr finns det inget tydligt och bra svar att ge eftersom vi i Sverige inte har tydliga regler eller ett bra lagligt stöd i svensk lagstiftning för vad som gäller vid flytt. Naturligtvis blir detta ett problem om den ena föräldern motsätter sig en flytt och samma sak gäller de föräldrar som endast har umgänge med sina barn.

I många fall får en flytt samma utgång som i fall med föräldrapåverkan, ofta ett definitivt avbrott så att den ena föräldern inte kan träffa sitt barn.

I Danmark har man lagstadgade regler för vad som gäller då en förälder flyttar, är det så att vi i Sverige bör gå samma väg? Ska man få lov att flytta med gemensamma barn eller ska barn alltid vara bosatta i den miljö de är uppväxta i?

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om föräldrar som flyttar. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@pappabarn.se
Snabbfakta 2017
Befolkning 10 120 242
Antal familjer 0-17 år 1 169 923
Antal barn 0-17 år 2 121 598
Antal barn per familj 1,8
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
61 793
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,2 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,2 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 1,0 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 89,9 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,9 %
 - Övriga 1,1 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2017 7 359
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 130 000 barn.
För mer information, klicka här

Mer fokus på föräldrarna

Linnéa Elfström Schederin Linnéa Elfström Schederin
PappaBarn | Vi har träffat Linnéa Elfström Schederin som själv är drabbad av en infekterad tvist. Linnea växte upp med två bråkande föräldrar i en kaotisk vardag.

– Jag tycker att mer fokus borde ha landat på mina föräldrar, då hade jag sluppit en massa skit.

Vårdnadsutredningen SOU2017:16 har utelämnat konkreta förslag om stödinsatser till föräldrar.

Läs artikel här

Växelvis boende - mindre stress

PappaBarn - Växelvis boende

Forskning | Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.


Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.


Läs artikel här
Källa: Socialogiska instutionen
 

Växelvist boende även för de minsta

PappaBarn - Växelvis boende
Forskning | Barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar mår bättre än de som bor mest eller enbart hos en av föräldrarna. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är ytterligare en styrka.

Läs artikel här
Källa: forskning.se 

Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Kongress 2018

Kongressens filmer är publicerade i bloggen, se varje inlägg.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen från varje talare.
Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube.
Till YouTube

PappaBarn - Kalender
PappaBarn - Vi undrar?