Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist, vårdnad, boende, umgänge

Vårdnadstvist, vårdnad, boende eller umgänge - vi ska försöka ge dig svaren. Använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, PAS, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt
och mycket mer.
PappaBarn - Är du med om en vårdnadstvist?

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar

Besök våra lokalgrupper

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper
Titta i vår kalender, passar nästa möte mig?

PappaBarn - Lokalgrupper

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar

Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappa drabbas oftare.

Läs mer här

Jämställdhetsbarometern

Fokusområden

Första hjälpen

PappaBarn - Första hjälpen

AKTUELLT

PappaBarn - Remissyttrande

PappaBarn har lämnat in sitt remissyttrande till vårdnadsutredningen, Betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! - En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning.

- Vi är mycket nöjda med våra förslag och synpunkter och hoppas de får genomslag i framtida lagstiftning.

Under 2018 ska den nya lagen införas, vår sista ansträngning blir nu att påverka de som ska rösta och komma fram till vilka delar som ska införas.

Läs vårt remissyttrande och lämna gärna dina kommentarer direkt på vår hemsida, klicka här.

Barn borde ha rätt till eget ombud?

Egna ombud till barn - Nej tack!
DEBATT | Den blossar upp med jämna mellanrum, debatten om barns rätt till eget ombud

Det är dags för barnen att få egna ombud och bli parter i sina egna vårdnads-, boende- och umgängesmål. Vårdnad, boende och umgänge om barn är någonting som berör många - både barn och vuxna. Det är någonting som man pratar om inom familjen, med vänner och med kollegor på arbetsplatsen. Vad det däremot pratas mindre om är barnen. Inte sällan uppkommer situationer där barnets föräldrar av någon anledning inte kommer överens om vårdnaden, boendet och umgänget för barnet.

PappaBarns inställning är att ett införande av ett ombud inte kommer hjälpa barnet. Det blir ytterligare en instans som skall försöka klara av det socialtjänst och andra myndigheter idag inte klarar tillräckligt bra. PappaBarn anser istället att det som behövs är en riktig förstainstans som löser den konflikt som ofta finns inom familjen, så att föräldrar och barn inte behöver hamna i domstol.


Läs debattartikeln här
Källa: dagensjuridik.se

Vi lever kvar i gamla mönster

PappaBarn - Mycket sorg och frustration

"Mycket sorg och frustration"
Ibland hamnar föräldrar i djupa konflikter och försöker då vända barnen emot den andra föräldern. I inslaget intervjuas också advokaten Johanna Lindgren som menar att utredningar i vårdnadstvister inte alltid opartiska.


Se inslaget här
Källa: corren.se
 

Rädslan av att trampa någon på tårna

PappaBarn - Föräldrakurs

Debatt | Rädslan att trampa någon på tårna i sin iver att vara inkluderande måste få ett slut, skriver Felicia Sundmark, blivande mamma. 20 blivande mammor och 20 blivande pappor. Trots det blev männen i rummet aldrig tilltalade som barnens pappor utan som "partner" och emellanåt som vem som helst. Som om de lika gärna kunde ha struntat i att vara där.

Läs artikel här
Källa: dagen.se

Föräldrar har inga rättigheter

PappaBarn - TV4, föräldrar har inga rättigheter

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 1

Se inslaget här
Källa: TV4.se

Nytt lagförslag om samarbetssamtal

PappaBarn - TV4, nytt lagförslag om samarbetssamtal

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 2


Se inslaget här
Källa: TV4.se

Vi bråkar mer om barnen idag

PappaBarn - TV4, vi bråkar mer om barnen idag
Advokaten Mia Edwall Insulander är bekymrad över den ökade konfliktbenägenheten bland föräldrar. Allt fler söker rättshjälp.

Se inslaget här
Källa: tv4.se

Verkställighet

PappaBarn - Verkställighet

PappaBarn | Om en förälder vägrar att följa en dom kan du hos tingsrätten ansöka om att ett beslut om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn verkligen ska bli genomfört, så kallad verkställighet. 

Läs om verkställighet här

Vad kostar en vårdnadstvist?

PappaBarn - Vad kostar en vårdnadstvist

PappaBarn | I din hemförsäkring ingår oftast rättsskydd, i en vårdnadstvist kan du få ersättning för ombud och rättegångskostnader.

Läs om kostnader här

Antalet vårdnadstvister ökar stadigt

Antalet vårdnadstvister | Hittills i år har 180 vårdnadstvister hållits i Kalmar tingsrätt. Det är en siffra som har ökat stadigt de senaste åren.

Läs artikeln här
Källa: sverigesradio.se

Växelvis boende

Barn som efter en skilsmässa bor växelvis hos föräldrarna mår nästan lika bra som barn som bor med båda föräldrarna. Och de mår betydligt bättre än de barn som bara ibland träffar en av föräldrarna. Den oro som har funnits för att växelvis boende skulle göra barnen stressade verkar inte stämma.

Växelvis boende har studerats under många år och PappaBarn har skrivit om det innan. Läs om Malin Bergström och hennes kollegor som fortsätter studera begreppet.

Läs artikel här
Källa: forskning.se

Läs mer om växelvis boende här

PappaBarn fyller 10 år

HISTORIA | Redan under 2006 smygstartade PappaBarn sin verksamhet, fyra föräldrar träffades i ett kök och skissade på idéer någonstans i Stockholmsregionen. 2007 hölls den första PappaBarn kongressen som belyste pappors betydelse som förälder.

Idag har PappaBarn flyttat ut från köket och finns numera representerade i flera större svenska städer med egna lokalgrupper.

- Vi stödjer mammor, pappor och anhöriga.

Läs mer här
 

Föräldrapåverkan

Lägg dina stereotypa föreställningar om föräldrar åt sidan, lämna för en stund din uppfattning om olika kön. Lär dig om Parental Alienation, att medvetet eller omedvetet främmandegöra genom föräldrapåverkan.

"Jag har intervjuat många föräldrar som inte träffat sina barn på flera år. Vi tror ofta att detta handlar om att det är två föräldrar som inte kan komma överens. - Det är fel, problemet är typiskt ensidigt. Ändå bemöts dessa föräldrar i domstol med budskapet, kiss and makeup"

Dr. Jennifer Harman berättar om Parental Alienation.








Karin & Matilda - att bli utsatt för alienation (del 3)
"Karins dotter Matilda får inte längre säga 'mamma' till Karin, enligt pappa ska Matilda säga 'mamma' till pappas nya sambo"




Till artikelserien (del 3 finns nu tillgänglig)
 


Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Skriva dagbok?
Ett av många tips från PappaBarn. Beställ din dagbok i webbshoppen

Statistiksidor

Här presenterar vi intressant statistik, läs om vårdnad, somatiska besvär, förstämningssyndrom och mycket mer.

Klicka här

PappaBarn - Statistik

Kommenterade nyheter

Dagens Juridik: Hovrätten upphäver ensam vårdnad för mamma - socialtjänsten inte objektiv

PappaBarn - Kommenterad nyhet

Efter månader av infekterade konflikter lyfter hovrätten bort den ensamma vårdnaden från mamman och beslutar om gemensam vårdnad. "Flickan mår bra och får en god omvårdnad hos båda föräldrarna", konstaterar hovrätten - som underkänner socialtjänstens utredning eftersom den inte är objektiv utan syftar till att ge mamman ensam vårdnad för att "lugna ner" henne och dämpa konflikten.

Läs nyhet här

- PappaBarns erfarenhet är att socialtjänstens bedömningar inte alltid är objektiva, på så sätt är det positivt att hovrätten underkänner socialtjänstens vårdnadsutredning.



Läs fler av PappaBarns kommenterade artiklar eller filmer, klicka här

Kongress 2016

Kongressens filmer är publicerade.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen. Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube. Till YouTube

PappaBarn - Facebook
PappaBarn - Kalender