PappaBarn_logo_500_med_tag
Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist - vårdnad, boende, umgänge

Vi ska försöka ge dig svaren, använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, föräldrapåverkan, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt och mycket mer.

Med om en vårdnadstvist eller har varit?

PappaBarn red line

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar

Besök våra lokalgrupper

PappaBarn red line

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper
Titta i vår kalender, passar nästa möte mig?

PappaBarn - Lokalgrupper

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar

PappaBarn red line
Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappor drabbas oftare.

Läs mer här

Barometern

PappaBarn red line

Fokusområden

PappaBarn red line

Första hjälpen

PappaBarn red line

Vårdnadstvister

PappaBarn red line

Föräldrapåverkan

PappaBarn red line

SE BARNET!

PappaBarn red line

Lokalgrupper

PappaBarn red line

Bli medlem

PappaBarn red line

Statistik

PappaBarn red line

Webbshop

PappaBarn red line

Gåvogram

PappaBarn red line

Open letter to Nordic Council of Ministers

PappaBarn - Nordiskt samarbete PappaBarn - Nordiskt samarbete
To: Nordic Council of Ministers,
Nordic Parliament Members

Copy: United Nations Human Rights Watch,
Council of Europe,
Media

Subject: Formal complaint about Human Rights Violations and Parliament Responsibilities

On behalf of the largest Nordic children and father organizations we hereby request and urge in all respect that the Nordic Council of Ministers and the Nordic Parliaments address the issue of gender equality in family law and practice for children and fathers.

It is a clear experience talking to many thousands of parents every year in the Nordic region that children and parents for historical reasons are still living with single parenting laws in a shared parenting world.


Läs hela brevet, klicka här!

Upptrappning

PappaBarn - Upptrappning
PappaBarn | Tänk dig att du skolar in ditt barn på barn på dagis, fritids eller skola för första gången. Under 1-2 veckor lämnar du över ditt barn till personal som i princip är helt okända för ditt barn, är det ett problem?

I en vårdnadstvist används upptrappning i en hel del fall och med upptrappning menar man att umgänget succesivt ska utökas. Vi anser att upptrappning är en anmärkningsvärd åtgärd då man oftast under flera år varit en lämplig förälder men kanske avskilts från sitt barn under någon månad. Ibland används även upptrappning tillsammans med en stödperson.

Det finns en del psykologer som menar att om man utsätter ett barn för upptrappning indikerar man för ett barn att någon förälder anses vara "farlig".

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om upptrappning där vi ifrågasätter metoden i de fall då ett barn aldrig varit utsatt för någon risk. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@papabarn.se

Att flytta med barn

PappaBarn - Att flytta med barn
PappaBarn | Vi får en hel del frågor om vad man ska göra då en av föräldrarna väljer att flytta med gemensamma barn. Tyvärr finns det inget tydligt och bra svar att ge eftersom vi i Sverige inte har tydliga regler eller ett bra lagligt stöd i svensk lagstiftning för vad som gäller vid flytt. Naturligtvis blir detta ett problem om den ena föräldern motsätter sig en flytt och samma sak gäller de föräldrar som endast har umgänge med sina barn.

I många fall får en flytt samma utgång som i fall med föräldrapåverkan, ofta ett definitivt avbrott så att den ena föräldern inte kan träffa sitt barn.

I Danmark har man lagstadgade regler för vad som gäller då en förälder flyttar, är det så att vi i Sverige bör gå samma väg? Ska man få lov att flytta med gemensamma barn eller ska barn alltid vara bosatta i den miljö de är uppväxta i?

PappaBarn sammanställer material för att publicera en artikel om föräldrar som flyttar. Vad anser du?

Kontakta oss på redaktionen@papabarn.se

Mer fokus på föräldrarna

Linnéa Elfström Schederin Linnéa Elfström Schederin
PappaBarn | Vi har träffat Linnéa Elfström Schederin som själv är drabbad av en infekterad tvist. Linnea växte upp med två bråkande föräldrar i en kaotisk vardag.

– Jag tycker att mer fokus borde ha landat på mina föräldrar, då hade jag sluppit en massa skit.

Vårdnadsutredningen SOU2017:16 har utelämnat konkreta förslag om stödinsatser till föräldrar.

Läs artikel här

Vårdnadstvister är ett stort problem

PappaBarn - Fullt krig PappaBarn - Fullt krig
PappaBarn | Ge barn rätt till båda sina föräldrar!

Vårdnadsreformen 2006 innebär att 10 000 barn årligen hindras från en normal föräldrakontakt, skriver Anders Fors med flera.

Det betyder att minst 10 000 barn tvingas genomlida 2-5 år av föräldrar i fullt krig med varandra. Ibland längre.


Läs artikel här
Källa: nwt.se
Snabbfakta 2016
Befolkning 9 995 153
Antal familjer 1 150 638
Antal barn 0-17 år 2 076 407
Antal barn per familj 1,85
Barn som upplever separation
(vart 3:e barn i Sverige)
59 593
Vanligast med gemensam vårdnad
 - Gemensam vårdnad 92,7 %
 - Ensam vårdnad mamma 6,3 %
 - Ensam vårdnad pappa 0,6 %
 - Övriga 0,4 %
Föräldrar som har ensam vårdnad
 - Ensam vårdnad mamma 85,6 %
 - Ensam vårdnad pappa 8,5 %
 - Övriga 5,9 %
Kraftig ökning sedan 2006
Avgjorda tvistemål 2006 2 909
Avgjorda tvistemål 2016 6 088
Ca 10 000 barn påverkas årligen av en vårdnadstvist. Sedan 2006 är det ungefär 120 000 barn.
För mer information, klicka här

Att välja sida

Att välja sida
PappaBarn | Vad beror det på att barn väljer sida och i många fall utesluter en förälder, är det separationen eller vårdnadstvisten som är orsaken? Vad är det som gör att ett barn uttrycker:

- jag vill inte träffa dig!

Läs artikel här

Kämpar för ny lagstiftning

PappaBarn - Fredrik Nilsson
PappaBarn | "Nuvarande lagstiftning är konfliktdrivande" Vårdnadstvisterna blir allt fler. Organisationen PappaBarn kämpar för en ny lagstiftning.– Fokus måste ligga på samarbete i stället för konflikt, säger Ystadbon Fredrik Nilsson från PappaBarn.

Läs artikel här

Jämställda pappor i klassisk kvinnofälla

PappaBarn - Jämställda pappor

Forskning | Jämställda pappor riskerar gå i klassisk kvinnofälla.

– När jag ser papparollsidealet idag ser jag en kopia av moderskaps­myten.

Jag är orolig över att män håller på att hamna där många kvinnor har varit i relation till att vara förälder, att man aldrig kan vara nöjd och ständigt känner att man borde ha gjort mer.

Det menar utvecklingspsykologen Elia Psouni.

Läs artikel här
Källa: Lunds universitets magasin

Ny barnlag får kritik

Lena Hallengren (S) Lena Hallengren (S)

Nyheter | Trots hård kritik går regeringen vidare med lagförslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag. Juridikprofessor Mårten Schultz varnar för oönskade effekter.

Lena Hallengren (S) presenterade nyheten den 14 mars.

Läs artikel här
Källa: aftonbladet.se

Stockholm Conference on Parental Alienation

www.pasgnordic.com www.pasgnordic.com
Vetenskaplig Konferens | Stockholm Conference on Parental Alienation
24-25 augusti 2018

PASG Nordic anordnar en vetenskaplig konferens med auktoriteter inom området. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om föräldraalienation, en form av psykisk misshandel som, i olika allvarlighetsgrad, drabbar i stort sett alla barn där föräldrar krånglar om barnens vård efter skilsmässa.

Vad psykisk påverkan medför för ett barn när de tvingas avstå, eller tycka illa om, en tidigare älskad förälder är inte förstådd inom de flesta instanser som har at hantera föräldrars ”oenighet”. Detta är ett område där Sverige ligger efter en hel del andra länder.

Konferensen vänder sig till de som arbetar inom vården, rättssystemet, skolan, socialtjänsten, polisen, barnrättsorganisationer, media och till andra intresserade som vill lära sig mer om denna form av psykiskt våld mot barn.

Läs med om konferensen och om anmälan på pasgnordic.com.
Ladda hem inbjudan, klicka här!

Växelvist boende även för de minsta

PappaBarn - Växelvis boende
Forskning | Barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar mår bättre än de som bor mest eller enbart hos en av föräldrarna. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är ytterligare en styrka.

Läs artikel här
Källa: forskning.se

Växelvis boende - mindre stress

PappaBarn - Växelvis boende

Forskning | Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.


Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.


Läs artikel här
Källa: Socialogiska instutionen
  

Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Kongress 2018

Kongressens filmer är publicerade i bloggen, se varje inlägg.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen från varje talare.
Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube.
Till YouTube

PappaBarn - Kalender
PappaBarn - Vi undrar?