Sök på PappaBarn:

Vårdnadstvist, vårdnad, boende, umgänge

Vårdnadstvist, vårdnad, boende eller umgänge - vi ska försöka ge dig svaren. Använd vår sökfunktion för att hitta det du söker.
Skilsmässa, separation, vårdnadstvist, advokat, kostnad, rättshjälp, vårdnad, boende, umgänge, barn, ensam vårdnad, gemensam vårdnad, delad vårdnad, egen vårdnad, enskild vårdnad, vårdnadshavare, familjerätt, äktenskapsskillnad, umgängesrätt, underhåll, underhållsbidrag, underhållsstöd, växelvis boende, barnkonvention, socialtjänst, PAS, lojalitetskonflikt, samarbete, kontinuitetsprincip, orosanmälan, konflikt
och mycket mer.
PappaBarn - Är du med om en vårdnadstvist?

Vi stödjer föräldrar och nära anhöriga som berörs av en vårdnadstvist. Är du mitt uppe i den, har du precis avslutat en eller var det flera år sedan du träffade dina barn?

Som medlem hos oss får du kontakt med närmaste lokalgrupp, vårt nätverk, information, samtalsstöd, coaching och mycket mer.

Vi finns till för alla, mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner och alla andra som anser att barn har rätt till båda sina föräldrar och deras familjenätverk.

Vi arbetar för barns rätt till båda sina föräldrar
- Barns bästa i skilda världar

Vi vill också komma i kontakt med engagerade personer med egna erfarenheter om vårdnadstvister. Hjälp oss att hjälpa!

PappaBarn - Barns bästa i skilda världar
Besök våra lokalgrupper

Som medlem i PappaBarn får du kontakt med den lokalgrupp som finns närmast dig. Det ger dig som medlem möjlighet att möta andra personer i liknande situation med lokal anknytning. Här delar vi erfarenheter, ger tips, stödjer, coachar och mycket mer.

Läs om våra lokalgrupper
Titta i vår kalender, passar nästa möte mig?

PappaBarn - Lokalgrupper
Alla barn har rätt till båda sina föräldrar
Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern, vilket kan få olyckliga konsekvenser för ett barn.

Separationer och skilsmässor skapar idag sådana situationer, där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har, att få växa upp och skapa relation till båda föräldrarna.

Båda föräldrarna måste inse att det är de vuxna som skall skiljas från varandra och inte barnen från någon förälder. Barns djupare relation till både mamma och pappa drabbas, de får inte träffa den ena föräldern. Barns relation till pappa drabbas oftare.

Läs mer här
Barometern
Fokusområden
Första hjälpen
Om vårdnadstvister
Statistik
Webbshop
AKTUELLT
PappaBarn - Remissyttrande

PappaBarn har lämnat in sitt remissyttrande till vårdnadsutredningen, Betänkandet SOU 2017:6 Se barnet! - En utvärdering av 2014 års vårdnadsutredning.

- Vi är mycket nöjda med våra förslag och synpunkter och hoppas de får genomslag i framtida lagstiftning.

Under 2018 ska den nya lagen införas, vår sista ansträngning blir nu att påverka de som ska rösta och komma fram till vilka delar som ska införas.

Läs vårt remissyttrande och lämna gärna dina kommentarer direkt på vår hemsida, klicka här.

Växelvist boende även för de minsta
PappaBarn - Växelvis boende
Forskning | Barn som bor växelvis hos sina separerade föräldrar mår bättre än de som bor mest eller enbart hos en av föräldrarna. Att skolbarn och tonåringar mår bäst av växelvis boende är känt sedan tidigare. Nu visar studier att det även gäller så små barn som 3-5-åringar. Studien är den första i sitt slag som visar hur så här små svenska barn mår i växelvis boende. Att även förskolepersonalen, vid sidan av föräldrarna, skattat barnens psykiska välbefinnande är ytterligare en styrka.

Läs artikel här
Källa: forskning.se
Pia Gadd summerar sina 19 år

Debatt | "Nämndemännens status har aldrig varit så låg som nu." Det säger journalisten och författaren Pia Gadd som efter 19 år som nämndeman kommer ut med boken "Domstolen - en nämndemans betraktelser".

Pia Gadd har i många år arbetat som journalist på bland annat Sveriges Radio och Expressen. Under 19 år var hon dessutom nämndeman vid Stockholms tingsrätt.


Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Allt fler bråkar om barnen
PappaBarn - Fler bråkar om barnen
Debatt | På tio år har antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol fördubblats. Det visar statistik som SVT tagit fram.
– Tvisten är en personlig katastrof, det är en konstant stress och oro. Många får svårt att sköta sina arbete och sina hem, säger Annika Rejmer, lektor vid Uppsala universitet, som forskat om vårdnadstvister i över 20 år.

Barn mår bäst när föräldrarna kan samarbeta och har en fungerande relation. Det hävdar Ulf Klingvall som arbetar som familjerådgivare i Eskilstuna.


Läs artikel här
Källa: svt.se
Så ska utvecklingen vändas
PappaBarn - Så ska utvecklingen vändas
Debatt | Vårdnadstvisterna har både ökat kraftigt och blivit allt mer infekterade. Utvecklingen påverkar framförallt ­barnen negativt som utsätts för stora påfrestningar, men även deras ­vårdnadshavare och advokaternas ­arbetsmiljö påverkas negativt.

Ökningen av tvisterna beror på flera olika faktorer, menar Monica Felding, chefsrådman vid Malmö tingsrätt.


Läs artikel här
Källa: advokaten.se
Vissa frågor är obehagliga
PappaBarn - Forskning om vårdnadsutredningar

Forskning | Anna Kaldal, docent vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, har länge haft vårdnadsmål som ett specialområde. I sin avhandling argumenterade hon bland annat för att kraven på metod, dokumentation och presentation ska vara likadana i vårdnads- och brottsutredningar.

– I mitt arbete har jag tagit del av en stor mängd vårdnadsutredningar. Min uppfattning är att kraven på beslutsunderlaget är väldigt varierande, säger Anna Kaldal.


Läs artikel här
Källa:legallyyours.se

Växelvis boende - mindre stress
PappaBarn - Växelvis boende

Forskning | Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en separation. Detta oavsett om föräldrarna bråkar mycket, eller om barnet kommer dåligt överens med någon av föräldrarna.


Det visar en ny studie från Stockholms universitets demografiska avdelning, den första om växelvis boende som undersökt just stress i kombination med konfliktnivåer.


Läs artikel här
Källa: Socialogiska instutionen
 

Mer vilda västern – barnen kommer i kläm
PappaBarn - Mer vilda västern

Debatt | 342 personer har deltagit i Legally yours stora undersökning bland advokater. Av dem arbetar knappt hälften – 42 procent – regelbundet med familjerättsliga ärenden.

Det har blivit ett hårdare klimat och större svårigheter att få till stånd överenskommelser. Det är mer vilda västern. Föräldrar tar sig mer friheter på den andre förälderns bekostnad och man kommer till advokaten för sent. Många förhållanden lever för länge oreglerat utan överenskommelser som skapar konflikter. Det är oerhört infekterat och min upplevelse är att ombuden många gånger inte lyckas med sin kurativa roll och själva bidrar till att den infekterade stämningen följer med ända in i rättssalen.


Läs artikel här
Källa: legallyyours.se

Går inte tillämpa på enskilda fall
PappaBarn - Barnkonventionen går inte att tillämpa

Debatt | Barnkonventionen går inte att tillämpa på enskilda fall och bör därför inte bli svensk lag. Den slut-satsen dra juristerna i lagrådet efter att ha granskat regeringens förslag om att göra FN:s Barnkonvention till svensk lag.
 
Det var i somras som regeringen beslutade att FN:s Barnkonvention ska vara på plats som svensk lag till år 2020. Detta trots kritik från flera remissinstanser.

Och nu säger alltså även lagrådet nej till förslaget.


Läs artikel här
Källa: dagensjuridik.se

Föräldrar har inga rättigheter
PappaBarn - TV4, föräldrar har inga rättigheter

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 1

Se inslaget här
Källa: TV4.se

Nytt lagförslag om samarbetssamtal
PappaBarn - TV4, nytt lagförslag om samarbetssamtal

Tittarfrågor | Advokat Mia Edwall Insulander ger råd då kärleken mellan två föräldrar inte håller i sig.

DEL 2


Se inslaget här
Källa: TV4.se

Vi bråkar mer om barnen idag
PappaBarn - TV4, vi bråkar mer om barnen idag
Advokaten Mia Edwall Insulander är bekymrad över den ökade konfliktbenägenheten bland föräldrar. Allt fler söker rättshjälp.

Se inslaget här
Källa: tv4.se
Verkställighet
PappaBarn - Verkställighet

PappaBarn | Om en förälder vägrar att följa en dom kan du hos tingsrätten ansöka om att ett beslut om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn verkligen ska bli genomfört, så kallad verkställighet. 

Läs om verkställighet här

Vad kostar en vårdnadstvist?
PappaBarn - Vad kostar en vårdnadstvist

PappaBarn | I din hemförsäkring ingår oftast rättsskydd, i en vårdnadstvist kan du få ersättning för ombud och rättegångskostnader.

Läs om kostnader här

Antalet vårdnadstvister ökar stadigt

Antalet vårdnadstvister | Hittills i år har 180 vårdnadstvister hållits i Kalmar tingsrätt. Det är en siffra som har ökat stadigt de senaste åren.

Läs artikeln här
Källa: sverigesradio.se

Föräldrapåverkan

Lägg dina stereotypa föreställningar om föräldrar åt sidan, lämna för en stund din uppfattning om olika kön. Lär dig om Parental Alienation, att medvetet eller omedvetet främmandegöra genom föräldrapåverkan.

"Jag har intervjuat många föräldrar som inte träffat sina barn på flera år. Vi tror ofta att detta handlar om att det är två föräldrar som inte kan komma överens. - Det är fel, problemet är typiskt ensidigt. Ändå bemöts dessa föräldrar i domstol med budskapet, kiss and makeup"


Dr. Jennifer Harman berättar om Parental Alienation.

PappaBarn fyller 10 år

Historia | Redan under 2006 smygstartade PappaBarn sin verksamhet, fyra föräldrar träffades i ett kök och skissade på idéer någonstans i Stockholmsregionen. 2007 hölls den första PappaBarn kongressen som belyste pappors betydelse som förälder.

Idag har PappaBarn flyttat ut från köket och finns numera representerade i flera större svenska städer med egna lokalgrupper.

- Vi stödjer mammor, pappor och anhöriga.

Läs mer här
 
Karin & Matilda - att bli utsatt för alienation (del 3)
"Karins dotter Matilda får inte längre säga 'mamma' till Karin, enligt pappa ska Matilda säga 'mamma' till pappas nya sambo"
Till artikelserien (del 3 finns nu tillgänglig)
 


Vi vill förbättra vårdnadsprocesserna
- vi driver opinion

Kongress 2016

Kongressens filmer är publicerade.
Till filmerna

Ta del av kongressbloggen, korta inlägg under dagen. Till bloggen

PappaBarns kongressmaterial finns även på YouTube. Till YouTube

PappaBarn - Kalender
PappaBarn - Vi undrar?