PappaBarn_logo_500_med_tag

Politikerdebatt

Regeringspartiernas representanter svarar på frågor i från publiken och PappaBarn.

Debatten är bred, vi hör förslag om att genus stämpeln ska bort från ord som Mödravårdscentral etc.

Alla Partier är rörande överens om att BÅDA FÖRÄLDRAR ÄR LIKA VÄRDA.

Är detta något vi märker i vår vardag, att båda är lika värda? Det undrar bloggaren?

På frågan om partierna är "för gemensam vårdnad", svarade alla partier att de är FÖR. Ett parti ifrågasatte dock de övriga partiernas inställning i denna fråga då man internt var av en annan uppfattning.

Många frågor som vi behandlar här idag är ställda till politikerna redan 2010, ni lovar en hel del men det har inte hänt något ännu. "Varför ska vi tro på er idag?"

- Vi inväntar utredningen och det är så vi jobbar, det tar tid. Denna tillsattes 2014 och det är denna vi jobbar med nu och det är utifrån denna vi kan genomföra förändringar.

- Regeringen tillsätter utredningen. Utredningen får utredningsdirektiv, här ingår även omfattningen av utredningen. Det tillsätts även en referensgrupp.

På frågan "oavsett civilstånd ska det vara gemensam vårdnad"
- Alla partier är överens om att det ska vara så, men alla partier utom SD är tydlig i sina svar på vad man verkligen arbetar för.

På fråga om "sanktioner mot den förälder som saboterar", är ni för detta?
- Obligatorisk medling kom som förslag
- Ställa högre krav på föräldrar som ska medverka i medling
- Det var ingen som direkt vågade sticka ut och svara på denna fråga
- Inget parti hade diskuterat frågan internt
- För många partier var detta en ny fråga

Egenmäktighet med barn. "Att tvinga föräldrar att vara kvar på plats"
- Inget parti fick tid att svara ordentligt på frågan
- Inget parti hade en tydlig linje

Fråga barnen. Barnen ska ut ur utredningarna, de ska inte behöva välja en förälder. Vad anser ni om det?
- Endast SD var FÖR detta, någon hade inte tagit ställning och någon var emot. Här är partierna splittrade.

Skyddad adress, detta utnyttjas i vårdnadstvister. Hanteringen måste ändras och vara möjlig att överklagas. Vad har partiernas för åsikt?
- Sekretess stämpeln bör vara kvar
- Någon tycker det bör kunna överklagas.
- Ett parti var tydlig i frågan om att man bör kunna överklaga
- Övriga partier hade inte diskuterat frågan


Det finns en uppsjö med frågor som vi inte fick diskuterat, vi skulle behöva 2 dagar nästa gång.

Alla partier meddelade att de tar med sig många frågor och att det varit lärorikt.

PappaBarn tackar samtliga partier för deras deltagande!
 

Kommentera gärna:

 • PappaBarn • 11 april 2016 13:06:43
  Vi har lite slarvigt skrivit "regeringspartier" i bloggen. Vi menar naturligtvis "riksdagspartier". Vi ber om ursäkt för detta.

  /PappaBarn
 • PappaBarn • 11 april 2016 00:22:50
  Hej Bo!

  Här kommer ett förtydligande när det gäller vilka politiska partier som medverkade på kongressen:

  (SD) var närvarande
  (M) var närvarande
  (C) var närvarande
  (KD) deltog via förinspelad film
  (V) var inbjudna men deltog ej
  (L) var tyvärr sjuk
  (S) var där men inte närvarande i debatten
  (MP) var där men inte närvarande i debatten

  /PappaBarn
 • Bo Sundbäck • 10 april 2016 11:28:36
  Hade själv inte möjlighet att närvara pga hälsoskäl.
  Men; Var samtliga riksdagspartier där...?
 • Nils-Göran Areskoug • 9 april 2016 23:00:08
  Ibland behöver konfrontationer mellan ständigt skiftande åsikter
  KOKAS NER TILL BIOMEDICINSKA FAKTA:

  En policy kan grundas på saklig vetenskap och beprövad erfarenhet, t.ex.
  ATT FADERSBERÖVANDE ÄR MISSHANDEL

  Detta kräver utbredd läskunnighet bland sociala och rättsväsendets utövare:

  Vad vill politikerna göra för att sanktioner mot barnmisshandel ska fungera?
  (Finns det inget ämbetsmannaansvar kan det heller inte finnas någon legitim offentlig makt - bara maktmissbruk)

  Lägg nu ihop två och två och se om det inte kan bli tre?

  Professor Charles B Nemeroff skriver i artikeln Paradise lost (Neuron 2016:89:895):

  "Paternal deprivation during infancy is associated with lower spine densities in pyramidal neurons in the orbitofrontal cortex." (Helmeke)

  Alltså: All psykisk misshandel är även fysisk (fysiologiskt påvisbar). Vi har en strafflag mot misshandel oavsett art. Vem eller vilka i det offentliga maktrummet medger eller (passivt/aktivt) medverkar till misshandel? Är det förenligt med ansvarstagande i offentlig tjänst? Vem ska svara för ansvarsutkrävande vid skada?

  Sätt nu ihop detta med ett annat citat av den högst ansedde bland forskare genom alla tider:

  “The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.”

  (Albert Einstein - en poäng är att han var utsatt för alienation och berövades tidvis kontakt med sitt barn. Det blir nog tufft att argumentera mot honom och andra Nobelpristagare)

  https://sites.google.com/site/coleur/eupasg

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Nils Holst » Diskrimineringen i vårdnadstvister:  ”Hej! Jag önskar få kontakt med Leo Ngaosuvan, för att fråga om han vill granska ..”

 • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Vi har lite slarvigt skrivit "regeringspartier" i bloggen. Vi menar naturligtvis..”

 • PappaBarn » Politikerdebatt:  ”Hej Bo! Här kommer ett förtydligande när det gäller vilka politiska partier som..”

 • Nils-Göran Areskoug » Lena Hellblom, vilken härlig person du är!:  ”Med kunskap bekämpar vi fördomar: det gäller även fördomar mot pappor. Idag är d..”

 • Bo Sundbäck » Politikerdebatt:  ”Hade själv inte möjlighet att närvara pga hälsoskäl. Men; Var samtliga riksdagsp..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-